Skip to main content

Pre Conferences / WEON

Pre conferences

De VvE organiseert voorafgaand aan de WEON een aantal pre conferences. De thema’s van de pre conferences zijn actueel en specifiek gericht op bepaalde doelgroepen, zoals public health epidemiologie of epidemiologie onderwijs.
Sinds 1979 wordt jaarlijks het epidemiologisch congres georganiseerd. Dit congres biedt (jong) epidemiologen de mogelijkheid om de resultaten van hun onderzoek te presenteren en te bediscussiëren op nationaal niveau. Tevens biedt het WEON ruimte om te netwerken.
WEON 2024
29 & 30 may
Thema “Planetary Health”

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement