Vacature: Secretaris Gezonde Arbeidsomstandigheden (wetenschappelijk medewerker)

Deze vacature is aangedragen door de Gezondheidsraad

 • Stand­plaats: Den Haag
 • Uren per week: 32 – 36
 • Maand­salaris: €3.279 – €5.710
 • Salaris­niveauschaal: 11, schaal 12
 • Niveau: Gepromoveerd
 • Vakgebied: Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor: 22 februari 
 • Vacaturenummer: VWS210018(GR)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als secretaris Gezonde Arbeidsomstandigheden voer je samen met collega’s het secretariaat voor de Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS), en van haar twee subcommissies over het classificeren van kankerverwekkende stoffen of van stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting. Deze (sub)commissies beoordelen met name de toxische eigenschappen en gezondheidseffecten van stoffen waaraan werknemers op hun werkplek kunnen worden blootgesteld. Dit kan leiden tot een aanbeveling voor een gezondheidskundige advieswaarde ten behoeve van het vaststellen van een grenswaarde op de werkplek, of een voorstel voor indeling in een gevaarklasse voor stoffen die kankerverwekkend zijn of schadelijk voor de voortplanting. Je kan ook ingezet worden bij andere commissies van de Gezondheidsraad, al dan niet op het terrein van arbeidsomstandigheden.

Voor de (sub)commissies doe jij literatuuronderzoek en stel je discussiestukken en (Engelstalige) conceptadviezen op. Deze stukken worden besproken tijdens commissievergaderingen waarbij jij zorgt voor de verslaglegging. Je bent ook verantwoordelijk voor het verwerken van commentaren van belanghebbenden op conceptadviezen. Je zorgt er samen met een redacteur voor dat de samenvatting en het persbericht voor een breed publiek toegankelijk zijn. Daarnaast draag je bij aan de werving van nieuwe commissieleden en onderhoud je contacten met het wetenschappelijk netwerk en de opdrachtgevers van de Gezondheidsraad. Je werkt bij elk adviestraject in een klein team van collega’s.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding met een master of promotie in de epidemiologie
 • Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een registratie als epidemioloog A of B en een kandidaat met affiniteit of ervaring met epidemiologisch onderzoek naar beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen.
 • De Gezondheidsraad maakt wetenschap toegankelijk voor politiek en bestuur. Je bent dan ook in staat om wetenschappelijke informatie zodanig te presenteren dat die bruikbaar is voor beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld door een duidelijke argumentatielijn.
 • Je kunt zowel in een team als zelfstandig werken.
 • Je beschikt over een uitstekende schrijfvaardigheid in het Engels en hebt in het algemeen uitstekende communicatieve vaardigheden.

Competenties

 • Analyseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Accuratesse
 • Schriftelijk communiceren

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 11, schaal 12
 • Maand­salaris: Min €3.279 – Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzesen in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer VWS210018(GR) richten aan mevrouw G.A.J. Soete, hoofd Wetenschappelijke Staf.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 1 maart 2021. De tweede selectiegesprekken vinden plaats op 8 maart 2021.

Gezondheidsraad

Wat is gezonde voeding? Wie moeten een bepaald vaccin krijgen? Hoe gevaarlijk zijn bepaalde chemische stoffen? De Gezondheidsraad brengt jaarlijks ongeveer 25 adviezen, ten behoeve van beleid, uit aan de regering, de Tweede en/of de Eerste Kamer met de laatste wetenschappelijke inzichten rondom (volks)gezondheid en gezondheidszorg. Dat gaat van aandachtsgebieden als zorg, preventie en voeding tot gezonde leefomgeving en gezonde arbeidsomstandigheden. De Gezondheidsraad wordt ondersteund door het secretariaat, dat is onderverdeeld in een wetenschappelijke staf, een afdeling bedrijfsvoering en een afdeling communicatie. Bij het secretariaat werken ongeveer 50 medewerkers.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:
Jolanda Rijnkels, Senior wetenschappelijk secretaris
06-52804797

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Emmy Duijkers

Debby Ketting-Langelaan
vacaturemeldingen@minvws.nl

Het Secretariaat van de Gezondheidsraad streeft ernaar een inclusieve en diverse organisatie te zijn, met evenredige betrokkenheid van personen van verschillend geslacht en etnische of culturele achtergrond.

Ga hier naar het sollicitatieformulier.