Wetenschappelijke geaccrediteerde nascholing voor infectiebestrijders 1 en 2 oktober

|   Agendapunten | door Lucas

De Stichting Vaccinology organiseert al sinds 2006 jaarlijks haar geaccrediteerde en wetenschappelijke 2-daagse nascholing voor infectiologen, internisten, kinderartsen, medisch microbiologen immunologen, geriaters, jeugdartsen en overige geïnteresseerde zorgprofessionals

 

Van: Gerhard Bruggink [mailto:info@gerhardbruggink.nl]
Verzonden: maandag 6 juli 2020 14:40
Aan: secretariaat@epidemiologie.nl
Onderwerp: Wetenschappelijke geaccrediteerde nascholing voor infectiebestrijders 1 en 2 oktober.

 

Geachte mevrouw mijnheer,

 

De Stichting Vaccinology organiseert al sinds 2006 jaarlijks haar geaccrediteerde en wetenschappelijke 2-daagse nascholing voor

infectiologen, internisten, kinderartsen, medisch microbiologen immunologen, geriaters, jeugdartsen en overige geïnteresseerde

zorgprofessionals. Dit jaar met name over de laatste inzichten m.b.t. vaccins en vaccineren in relatie tot de mucosale afweer, de

mogelijk ongewenste effecten van vaccineren, vaccins voor ontwikkelingslanden en nieuwe vaccins voor respiratoire virussen.

Vanzelfsprekend komen ook de laatste inzichten omtrent COVD-19 aan de orde.

 

De Stichting heeft een ANBI status en organiseert deze nascholing jaarlijks zonder winstoogmerk. Dit jaar is ook online deelname mogelijk!

Wellicht wilt u ons helpen met het verspreiden van de uitnodiging tot deelname aan dit programma bij uw leden. Dat zou ons geweldig helpen.

 

In de bijlage treft u ter ondersteuning een flyer met alle informatie en een advertentie voor opname in uw ledenblad of andere (online) circulaire.

Hieronder staan een link voor Twitter en Linkedin:

 

https://www.linkedin.com/posts/stichting-vaccinology-masterclass_uitnodiging-geaccrediteerde-nascholing-1-activity-6683630639750619136-zoO5

https://twitter.com/StichtingVacci1/status/1278295077564145664?s=20

 

Meer informatie en inschrijven kan op onze website: https://vaccinologymasterclass.org/vaccin-masterclass-voor-infectiologen-en-onderzoekers-2020/.

 

Veel dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

 

Prof. dr. Ronald de Groot, voorzitter

Stichting Vaccinology Masterclass

Terug