Focusgroepen

Een belangrijk speerpunt van de VvE is het binden en verbinden van epidemiologen. De VvE Focusgroepen zijn een manier om dit te bevorderen. De VvE wil de Focusgroepen daarom faciliteren en tegemoetkomen met een financiële vergoeding.

Doelen van de VvE Focusgroepen zijn:

  1. Interactie tussen leden, geïnteresseerd in een bepaald thema, om kruisbestuiving en het uitoefenen van de epidemiologie te bevorderen.
  2. Het organiseren van (interdisciplinaire) thematische bijeenkomsten, naast het jaarlijkse WEON congres.
  3. Het creëren van zichtbaarheid van de VvE binnen specifieke epidemiologische terreinen.