Skip to main content

Vacancy: Promovendus by the section Epidemiology

This vacancy has been recommended by the section Epidemiology, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.

De vakgroep Epidemiologie aan de Universiteit Maastricht zoekt een promovendus voor het wetenschappelijk onderzoek naar ‘The clock is ticking: De rol van verstoringen in circadiaanse ritmes bij het ontstaan van langdurige vermoeidheid bij mensen die zijn behandeld voor dikkedarmkanker’.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Langdurige vermoeidheid is één van de meest gerapporteerde klachten bij mensen die zijn behandeld voor colorectaalkanker (dikkedarmkanker) en deze klachten hebben een grote impact op hun kwaliteit van leven. Om effectieve interventies te ontwikkelen om vermoeidheidsklachten te verminderen, is een beter begrip nodig van de onderliggende biologische processen die leiden tot langdurige vermoeidheid na kanker. Recent onderzoek laat zien dat verstoringen van circadiaanse ritmes (dag-nacht ritmes) mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van kanker-gerelateerde vermoeidheid. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan bij mensen die zijn behandeld voor colorectaalkanker.

Het eerste doel van dit project is om te onderzoeken wat de rol is van verstoringen in circadiaanse ritmes bij het ontstaan van langdurige vermoeidheid bij mensen die behandeld zijn voor colorectaalkanker. Hiervoor zal gebruikgemaakt worden van data verzameld binnen een lopend prospectief cohortonderzoek: de EnCoRe-studie (www.encorestudie.nl). Voor dit onderzoek worden patiënten met colorectaalkanker geworven bij diagnose en opgevolgd met herhaalde metingen tot 5 jaar na de kankerbehandeling. Verstoringen in circadiaanse ritmes zullen uitgebreid in kaart worden gebracht door metingen uit te voeren van dag-nachtritmes van activiteit en rust (accelerometer data), slaapduur en slaapkwaliteit (zelf-gerapporteerd), en door het meten van cortisolspiegels gedurende de dag (in speeksel). Als tweede doel zal binnen het project ook worden onderzocht hoe veranderingen in sedentair gedrag (zitten/liggen gedurende de dag) en fysieke activiteit invloed hebben op deze verstoringen in circadiaanse ritmes. Met name de eerste twee jaren van het project zullen in het teken staan van dataverzameling en dataverwerking en in de jaren erna zal de focus liggen op data-analyse en het schrijven van wetenschappelijke publicaties. Binnen deze afwisselende functie zul je deel uitmaken van het onderzoeksteam van de EnCoRe-studie en samenwerken met o.a. andere promovendi binnen ons team.

Ben je enthousiast om ons onderzoeksteam te komen versterken? Bekijk dan of je voldoet aan onderstaande verwachtingen.

FUNCTIE-EISEN
We verwachten dat je:
 beschikt over een afgeronde universitaire masteropleiding op gebied van de Epidemiologie, Gezondheidswetenschappen, Biomedische Wetenschappen en/of Bewegingswetenschappen;
 affiniteit/ervaring hebt met accelerometerdata;
 affiniteit/ervaring hebt met statistische data-analyses;
 een teamplayer bent met goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 initiatief neemt;
 resultaatgericht bent;
 zeer nauwkeurig werkt en analytisch ingesteld bent;
 zowel de Nederlandse (noodzakelijk voor de dataverzameling) als Engelse taal machtig bent in woord en schrift.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Wij bieden een tijdelijke aanstelling van 4,0 jaar aan voor 1,0 fte bij Maastricht University. De inschaling is volgens de CAO VSNU (maximum € 3.122,00 bruto per maand bij een fulltime aanstelling).

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

WERKGEVER
Universiteit Maastricht De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience. Meer informatie vindt u op www.maastrichtuniversity.nl

AFDELING
Vakgroep Epidemiologie
De vakgroep Epidemiologie heeft als missie de gezondheid en het welzijn van de bevolking te bevorderen door epidemiologisch onderzoek en onderwijs. Het onderzoek binnen de vakgroep heeft tot doel om de etiologie, diagnose, en prognose van ziekten te onderzoeken door de toepassing van zowel observationele als interventie studies. Inhoudelijk wordt het onderzoek voornamelijk uitgevoerd binnen de volgende aandachtsgebieden: psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie, epidemiologie van het bewegingsapparaat, klinische epidemiologie, moleculaire epidemiologie van kanker, en “meta-research”. Het onderzoek valt binnen diverse onderzoeksscholen. Dit specifieke promotie-onderzoek valt onder de GROW-School for Oncology and Reproduction. Het onderwijs binnen de vakgroep Epidemiologie richt zich met name op de epidemiologie en de epidemiologische onderzoekmethoden, met als doel om studenten en professionals hun wetenschappelijke kennis toe te laten passen in de dagelijkse praktijk van de volksgezondheid en geneeskunde.

ADDITIONELE INFORMATIE
Nadere informatie kan ingewonnen worden bij: Dr. Eline van Roekel (eline.vanroekel@maastrichtuniversity.nl). Reageren kan via AcademicTransfer: https://www.academictransfer.com/en/312558/promovendus-epidemiologie-10-fte-voor-40-jaar

Date of placement: 18-05-2022

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement