Epistel maart 2018: Voorwoord

Beste lezer,

In de tweede editie van Epistel van dit jaar vertelt Bert Hofman hoe het met hem gaat als afdelingshoofd van de epidemiologie in Harvard. In de verbindingsketen is het de beurt aan Patrick Bossuyt van het AMC. Hij beantwoord een vraag van Gerhard Zielhuis over Precision Medicine en effect modificatie. Ook kunt u lezen over het onderzoek van de winnaar van het Machiel van der Woude Stipendium.

Olga Souverein

 

Lees meer

Epistel maart 2018: Onderzoek

Oproep onderzoek René Vogels Stichting

De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland.

Lees meer

Epistel maart 2018: Onderzoek

Het Machiel van der Woude Stipendium

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft een naar de eerste directeur van het IAS vernoemd stipendium beschikbaar gesteld: het Machiel van der Woude Stipendium. Hiermee wil het IAS nieuw onderzoek stimuleren naar het voorkomen, de oorzaak, diagnostiek of behandeling van asbest-geïnduceerde aandoeningen, alsook naar de sociale en juridische positie van asbestslachtoffers. Het stipendium -à € 15.000- wordt jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker in Nederland of België die belangwekkend onderzoek uitvoert binnen het domein.

Lees meer

Epistel maart 2018: Verbinden

Verbindingsketen - Onderzoek

Vorig jaar is in Epistel begonnen met verbindingsketens. De bedoeling is een trits van collega’s aan het woord te laten over een bepaald onderwerp. Een collega die aan het woord is geweest geeft de beurt door aan een andere collega en zo ontstaat een verbindingsketen.

In deze Epistel beantwoordt Patrick Bossuyt (Klinische epidemiologie, AMC) een vraag van Gerhard Zielhuis (Parelsnoer Instituut en Radboud Biobank, Radboud universiteit Nijmegen):

 

Lees meer

Epistel maart 2018: Verbinden

‘Hoe gaat het met’

Prof. Dr. A. (Bert) Hofman

 

Stephen B. Kay Family Professor of Public Health and Clinical Epidemiology

Chair, Department of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health

 

Wat houdt uw functie in?

Ik ben afdelingshoofd van de epidemiologie in Harvard.

Ik beschouw mezelf als meewerkend voorman, ik probeer zoveel mogelijk mee te doen met het epidemiologisch onderzoek en onderwijs.

 

Lees meer

Epistel januari 2018: Voorwoord

Beste lezer,

De eerste Epistel van 2018 is weer een feit. Deze maand brengen wij onder andere de samenvatting van het proefschrift van Sarah Koning, die onderzoek deed naar diabetes en zwangerschap. Daarnaast nog een aantal interessante wist-u-dat-jes vanuit de Vereniging. Ook vindt u de uitnodiging van het WEON, dat dit jaar georganiseerd wordt door het RIVM op donderdag 7 en vrijdag 8 juni 2018. De sluitingsdatum voor het indienen van een abstract is 15 maart 2018.

Olga Souverein

Lees meer

Epistel januari 2018: Organisatie

Wist u dat…..?

• … de voorzittershamer tijdens de Algemene Bestuursvergadering van 30 januari 2018 door Sabine Siesling wordt overgedragen aan Olaf Dekkers?

• … de VvE Speergroep Onderzoek op aanvraag een presentatie over RERP (the guideline Responsible Epidemiological Research Practice) kan verzorgen op uw afdeling/instituut?

Lees meer

Epistel januari 2018: Onderzoek

Landkaart epidemiologische onderzoeksinstituten op nieuwe VvE website

Op de VvE website vindt u onder het speerpunt Onderzoek een landkaart van Nederland. In de landkaart wordt een overzicht gegeven van instituten in Nederland, waar epidemiologisch onderzoek wordt verricht.

Lees meer

Epistel januari 2018: Onderzoek

Gestational diabetes mellitus: diagnosis and outcome: Need for a revision of the Dutch perspective?

Promovendus: S.H. (Sarah) Koning

Promotors: B. Wolffenbuttel en P.P. van den Bergt

Co-promotor: H. Lutgers

Datum promotie: 27 november 2017

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer

Epistel januari 2018: Onderwijs

Aanmelden cursussen, stages en open online onderwijsbronnen op de VvE website

Op de VvE website vind u onder het speerpunt Onderwijs onder andere overzichten met opleidingen, cursussen, stages en open online onderwijsbronnen.

Lees meer