Epistel juli-augustus 2018: Onderzoek

|   Epistels

Preconference WEON junior-epidemiologen ‘Let’s talk about sex: man-vrouwverschillen in epidemiologisch onderzoek’.

De bewustwording en urgentie om sekse/gender verschillen op te nemen in wetenschappelijk onderzoek is sinds een paar jaar op de agenda gekomen, zowel bij onderzoekers als bij subsidieverstrekkers.

Epidemiologen kunnen een belangrijke rol vervullen bij het oplossen van de methodologische vraagstukken die er op het gebied van sekse/gender onderzoek op dit moment spelen. Aanleiding genoeg voor de VvE Werkgroep Junior Epidemiologen om een pre-conference van de WEON met als onderwerp man-vrouwverschillen in epidemiologisch onderzoek te organiseren. 

Woensdagmiddag 6 juni was het zover en vond de pre-conference plaats in het RIVM in Bilthoven. De aanmeldingen liepen goed en uiteindelijk konden ongeveer 35 junioren verwelkomd worden. De bijeenkomst werd afgetrapt met een interactieve quiz, waarbij de deelnemers via hun smartphone konden stemmen op uiteenlopende vragen over man-vrouwverschillen. Daarna was prof. dr. Hanneke Takkenberg, tevens Chief Diversity Officer van het ErasmusMC, aan het woord. Hanneke heeft op een inspirerende wijze haar ervaringen en visie met de junior epidemiologen gedeeld. Zij liet daarnaast haar licht schijnen op man-vrouwverschillen in onderzoek op het gebied van de hartchirurgie. Ook vertelde Hanneke over de studie ‘Size matters’, waarin de focus ligt op aandoeningen van de aorta en de verschillen daarin tussen mannen en vrouwen (diagnose, therapie, kwaliteit van leven). De tweede spreker was Dr. Miranda van Duijn, programmasecretaris bij het programma ‘Gender & Gezondheid’ van ZonMW en ook spreker namens de Hartstichting. Zij lichtte de doelen van het programma ‘Gender & Gezondheid’ toe en vertelde over de stappen die subsidieverstrekkers, waaronder de Hartstichting, ondernemen om sekse/ gender mee te nemen in de subsidieprocedures. Ook toonde Miranda de resultaten van een intern onderzoek binnen ZonMW, waarmee kennis werd verkregen over de visie van programmasecretarissen en programma-assistenten op man-vrouwverschillen in subsidieprocedures. Doel van het onderzoek was om programmamedewerkers van ZonMw te stimuleren sekse/gender mee te nemen in de subsidieprocedures en eventuele drempels weg te nemen. 

Na de pauze kregen vier junior-onderzoekers het woord. Zij vertelden over hun werk waarin zij aandacht besteden aan man-vrouwverschillen binnen onderzoek en onderwijs. Hierbij werd er zowel verteld over de methodologie/opzet van projecten alsook resultaten die lieten zien dat er grote verschillen kunnen bestaan tussen mannen en vrouwen. Daaruit bleek onder andere dat sekse/gender momenteel in maar een klein deel van de onderzoeksvoorstellen aan bod komt. Ruimte voor verbetering dus!

Het programma werd afgesloten met een interactief deel, waarin de deelnemers hun bevindingen van de middag besproken en concreet nadachten over de relevantie van man-vrouwverschillen in hun eigen onderzoek. Dit leverde inspirerende inzichten en mooie voornemens op. Last but not least was er een borrel, waarbij er buiten in de zon nagepraat en genetwerkt kon worden. 

Op naar de volgende activiteit die zal plaatsvinden in het najaar van 2018! Het onderwerp zal dit keer in de hoek van epi-onderwijs liggen, datum en meer informatie volgen!

Terug