Epistel juli-augustus 2018: Onderzoek

|   Epistels

Beyond the skin: new insights in burn care

Promovendus: Mariëlle Jaspers

Promotors: prof. dr. P.P.M. van Zuijlen en prof. dr. E. Middelkoop

Datum promotie: 1 februari 2018

Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam

De afgelopen 20 jaar hebben grote veranderingen plaats gevonden binnen de brandwondenzorg. Een aantal verbeteringen binnen de acute brandwondenzorg heeft ervoor gezorgd dat de sterfte van patiënten met brandwonden aanzienlijk is gedaald. Als positief gevolg hiervan is er nu meer ruimte om te focussen op uitkomstmaten zoals littekenkwaliteit en kwaliteit van leven. De studies beschreven in dit proefschrift richten zich op het verbeteren van deze uitkomstmaten. Het proefschrift is opgedeeld in drie delen: de beoordeling van brandwonden (Deel I), littekenevaluatie (Deel II) en reconstructieve operatie technieken (Deel III).

Het is essentieel om de ernst of ‘diepte’ van een brandwond adequaat te beoordelen. Deze beoordeling is namelijk een diagnose en geeft daardoor richting aan de juiste behandeling, maar indirect geeft het ook een prognose betreffende de littekenkwaliteit op de lange termijn. Wereldwijd is ‘klinische evaluatie’ de meest gebruikte methode om brandwonden te beoordelen. Door middel van inspectie van het wondoppervlak kan de brandwond worden toegewezen aan een bepaalde categorie van een classificatiesysteem. In Deel I van dit proefschrift worden twee reviews gepresenteerd. Als eerste wordt de historie en het huidige gebruik van classificatiesystemen beschreven. Vervolgens is een systematische review uitgevoerd waarin meetinstrumenten worden geanalyseerd, die als aanvulling op klinische evaluatie de beoordeling van brandwonden mogelijk nog beter kunnen maken. Op basis van de huidige literatuur kwam naar voren dat laser Doppler Imaging, een instrument dat de doorbloeding van brandwonden meet, momenteel de beste betrouwbaarheid en validiteit toont. Als laatste zijn in Deel I een tweetal studies beschreven waarin de toepassing van een ander meetinstrument, in dit geval een temperatuur camera, wordt onderzocht. Voordelen van temperatuur camera’s zijn de handzaamheid, lage prijs en gebruiksvriendelijkheid, waardoor simpele en snelle metingen in de klinische praktijk mogelijk zijn. Bovendien toont de techniek een goede betrouwbaarheid met een intraclass correlation coefficient (ICC) van 0.99 en standard error of measurement (SEM) van 0.22°C. Echter, de validiteit was nog niet optimaal (sensitiviteit en specificiteit 80% bij een cut-off value van -0.07°C voor discriminatie tussen brandwonden die wel/niet spontaan genezen). Het is mogelijk om de validiteit te optimaliseren wanneer de camera als ‘add-on’ test wordt gebruikt. In Deel II, littekenevaluatie, is onderzoek verricht naar meetinstrumenten waarmee verschillende eigenschappen van een litteken, zoals roodheid en volume, gemeten kunnen worden. Deze meetinstrumenten kunnen als uitkomstmaat dienen binnen wetenschappelijk onderzoek. De studies die zijn beschreven in Deel II kunnen bijdragen aan een juiste keuze voor een bepaald meetinstrument. Tot slot beschrijft het proefschrift in Deel III een tweetal reconstructieve operatie technieken die in klinische studies effectief bleken te zijn. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van vettransplantatie bij patiënten met vastzittende littekens na ernstige verwondingen. Dit betreft veelal patiënten die hiervoor geen goede behandeling konden ontvangen, omdat er geen alternatieve reconstructieve techniek beschikbaar is. Een eenmalige behandeling met vettransplantatie resulteerde in een toegenomen plooibaarheid van het litteken (22% tot 28%) en een betere algehele littekenkwaliteit (vastgesteld op 3 en 12 maanden na de operatie). Dit is de eerste klinische studie waarbij het langetermijneffect van vettransplantatie op functionele littekenparameters is beoordeeld met behulp van een uitgebreid littekenprotocol. Vanwege het feit dat vettransplantatie niet vergoed werd in Nederland, heeft deze studie bijgedragen aan noodzakelijk bewijs voor de zorgverzekeraars. Op het moment van afronden van dit proefschrift, in juni 2017, is bekend geworden dat vettransplantatie voor de indicatie ‘vastzittende littekens’ is toegevoegd aan het basispakket.

In dit proefschrift zijn nieuwe inzichten verkregen met betrekking tot de classificatie van brandwonden en de beoordeling van brandwonden en littekens. Daarnaast zijn er twee nieuwe reconstructieve operatietechnieken beschreven die kunnen bijdragen aan een betere littekenkwaliteit en daardoor kwaliteit van leven van patiënten.

Link naar proefschrift/online publicatie:

https://www.gildeprint.nl/flippingbook/4639-beyond-the-skin-new-insights-in-burn-care

Terug