Epistel juli-augustus 2018: Onderzoek

|   Epistels

Respiratory health effects of livestock farm emissions in neighbouring resident

Promovendus: Floor Borlée

Promotors: prof. dr.ir. D.J.J. Heederik en prof. dr. F. G. Schellevis

(Co)promotores: dr. ir. L.A.M. Smit en dr. C.J. Ijzermans

Datum promotie: 17 mei 2018

Universiteit: Universiteit Utrecht

Het wonen in de buurt van veehouderijen heeft zowel positieve als negatieve effecten op de gezondheid van de luchtwegen. Er is een verband gevonden tussen het wonen nabij veehouderijen en een verlaagde longfunctie. De verminderde longfunctie is gevonden bij mensen met 15 of meer veehouderijen in een straal van een kilometer rondom de woning. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door stoffen die afkomstig zijn van de veehouderij. Daarnaast werd in het hele onderzoeksgebied de longfunctie lager wanneer de concentratie van ammoniak (een gas afkomstig van mest) in de lucht hoog is. Het verband met de dichtheid van veehouderijbedrijven is met name gevonden onder mensen met COPD, terwijl het verband met ammoniak in de hele populatie is gevonden. Er zijn ook positieve gezondheidseffecten gevonden. Mensen die rondom veehouderijen wonen hebben minder astma, allergieën en COPD. Ook lijkt het wonen in de buurt van veehouderijen te beschermen tegen atopische sensibilisatie. COPD patiënten die in deze omgeving wonen, hebben wél vaker klachten en gebruiken meer medicatie. 

Om omwonenden te beschermen tegen mogelijk schadelijke emissies van veehouderijen, moeten de emissies worden verlaagd. Ammoniak draagt bij aan secundair fijnstof (PM2.5) in de atmosfeer en levert een aanzienlijke bijdrage aan fijnstofniveaus in stedelijke gebieden. Het verlagen van veehouderij-emissies zal daarom niet alleen positief bijdragen aan de gezondheid van omwonenden maar ook aan die van mensen buiten deze rurale gebieden.

Dit onderzoek is uitgevoerd in Oost-Brabant en Noord-Limburg, een dichtbevolkt gebied met een hoge vee-dichtheid. 12.000 mensen hebben een vragenlijst ingevuld en 2.500 hebben meegedaan aan een medisch onderzoek. 

Terug