Epistel juli-augustus 2018: Organisatie

|   Epistels

Mededelingen van uit de Vereniging voor Epidemiologie

 

Nieuwe bestuursleden per 1 juli 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 juni 2018 zijn drie nieuwe bestuursleden gekozen:

Tessel Galesloot, penningmeester

Leo van Rossum

Bart Torensma

 

Nieuw lid CTB Epidemiologie

Per 1 juli 2018 heeft de Commissie Toezicht en Beoordeling een nieuw lid: Joline Beulens. Zij volgt Marianne Geleijnse op.

 

Nieuw adres VvE secretariaat:

Het VvE secretariaat is sinds juni verhuisd van Rotterdam naar het LUMC in Leiden. 

Het nieuwe adres is:

P/a LUMC

Afdeling Klinische Epidemiologie

C7-P-95 (Route 221)

Postbus 9600

2300 RC  Leiden

Het telefoonnummer is ongewijzigd: 06-57008491  

 

VvE Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet de privacy van personen beter gaan beschermen. Naar aanleiding van deze nieuwe wet heeft de VvE een Privacy Statement opgesteld. 

In haar Privacy Statement beschrijft de VvE welke persoonsgegevens wij van u als lid en/of geregistreerd Epidemioloog A en B verzamelen, met welke bestemming, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Daarnaast wordt beschreven welke gegevens worden gebruikt bij het bezoeken van de VvE website en overige digitale kanalen, als de VvE LinkedIn groep.

U kunt het Pricacy Statement vinden op de VvE website:https://epidemiologie.nl/privacy-statement.html.

Via de VvE website kunt u ook inloggen op uw privégedeelte, waar u alle persoonsgegevens kunt vinden die vermeld staan in het ledenbestand. Uw voorkeuren, die u bij het aanmelden als nieuw lid heeft doorgegeven, vind u ook terug op deze pagina. Bv. of u wel of niet de digitale Epistel wilt ontvangen en of u wel of niet toestemming geeft voor het verstrekken van adresgegevens aan derden. U kunt uw voorkeuren altijd zelf aanpassen of de wijziging doorgeven aan het VvE secretariaat (bv. als u vanaf heden de digitale Epistel liever niet meer wilt ontvangen). Wilt u uw voorkeuren handhaven, dan hoeft u verder geen actie te ondernemen.

Terug