Epistel juli-augustus 2018: extra

|   Epistels

Tenure Track Universitair Docent (0,80 fte)

Te positioneren binnen leerstoel Clinical Epidemiology and Risk-based Care, researchlijn Optimising Patient Care, vakgroep Epidemiologie.

Functieomschrijving

De vacature wordt ingebed in de Caphri-Researchlijn Optimising Patient Care die binnen de gezondheidszorg o.a. inspeelt op het bevorderen van personalized health care en van shared decision making, value-based health care en integrated health care.

De leerstoel Clinical Epidemiology and Risk-based Care zal naar verwachting in de loop van 2018 worden gerealiseerd. De leerstoel is gericht op:

 • Ontwikkeling en toepassing van methodologie voor klinisch-epidemiologisch onderzoek
 • In het bijzonder de ontwikkeling en toepassing van methodologie voor predictie-onderzoek en onderzoek naar risico-gebaseerde zorg.   

Taken van de tenure-track UD zullen zijn:

 • Uitvoering van onderzoek op het gebied van de leerstoel 
 • Schrijven van subsidie aanvragen bij nationale en internationale fondsen
 • Ontwikkeling van methodologie op bovengenoemde gebieden, met name de onder het tweede punt genoemde
 • In beperkte mate: uitvoering van consultatie
 • Uitvoering van onderwijs (A- en B-rollen, op den duur C-rollen)

Functie-eisen

 • Epidemioloog B
 • Behaald PhD op een aan de leerstoel gerelateerd onderwerp
 • Ruime statistische kennis en expertise
 • Interesse in methodologische vraagstellingen
 • Goede beheersing van het statistische programma R
 • Ruime kennis en expertise op het gebied van predictie-onderzoek
 • Ambitie om een wetenschappelijke carrière te volgen tot hoogleraarsniveau
 • Ervaring en in gemotiveerd voor schrijven van subsidie-aanvragen
 • Ervaring in en gemotiveerd voor uitvoeren en organiseren epidemiologisch onderwijs
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, zowel in Nederlands en Engels
 • Klinische achtergrond strekt tot aanbeveling

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers > arbeidsvoorwaarden. 

Tijdelijk dienstverband bij de vakgroep Epidemiologie voor 10 jaar met uitzicht op vaste aanstelling. De 0,80 fte aanstelling zal verdeeld zijn in 0,50 fte onderzoek en 0,30 fte onderwijs.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

https://www.maastrichtuniversity.nl/

Afdeling

Het Care and Public Health Research Institute (CAPHRI) is de grootste van vijf schools binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Dat nauw samenwerkt met het academisch ziekenhuis Maastricht (Maastricht UMC+).

CAPHRI verricht kwalitatief, multidisciplinair onderzoek naar zorgvraagstukken en volksgezondheid. De focus ligt op interventies binnen de zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot revalidatie en ouderenzorg. Onderzoek dat ten dienste staat van de samenleving heeft onze hoogste prioriteit. Als academische partner investeren we in samenwerkingsverbanden met lokale zorgorganisaties in de provincie Limburg. Transdisciplinair onderzoek voortkomend uit samenwerking met institutionele, regionale en internationale partners is onze kracht. CAPHRI trekt topwetenschappers uit de hele wereld aan en biedt een uitgebreid PhD-programma voor jonge getalenteerde onderzoekers aan.

www.caphri.nl

De missie van de Afdeling Epidemiologie is om de gezondheid en het welzijn van de mens te verbeteren door middel van epidemiologisch onderzoek en onderwijs. Ons onderzoek en onderwijs is bedoeld om de kennisbasis voor evidence-based volksgezondheid en medicijnen uit te breiden.

https://epid.mumc.maastrichtuniversity.nl/epidemiology-1

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Luc Smits, e-mail: luc.smitsmaastrichtuniversity.nl, tel: 043-3882821

Solliciteren is mogelijk via: https://www.academictransfer.com/nl/49424/universitair-docent-080-fte/

Terug