Epistel januari 2018: Organisatie

|   Epistels

Wist u dat…..?

• … de voorzittershamer tijdens de Algemene Bestuursvergadering van 30 januari 2018 door Sabine Siesling wordt overgedragen aan Olaf Dekkers?

• … de VvE Speergroep Onderzoek op aanvraag een presentatie over RERP (the guideline Responsible Epidemiological Research Practice) kan verzorgen op uw afdeling/instituut?

• … de redactie van de VvE website in maart alle VvE leden benadert met het verzoek om een enquête in te vullen over de VvE website?

• … de datum van het indienen van een abstract voor het WEON bekend is? U kunt via de website van het WEON (www.weon.nl) een Engelstalige samenvatting (abstract) indienen. De sluitingsdatum voor het indienen van een abstract is 15 maart 2018. 

• … ook in 2018 de vier VvE prijzen uitgereikt worden tijdens de WEON? De prijzen zijn: VvE Achievement Award (uitgereikt vanaf 2014), VvE Publicatieprijs junior onderzoeker, VvE Studentenprijs en de VvE Posterprijs. Zie voor meer informatie over de procedure en aanmelden: https://www.epidemiologie.nl/verbinden/vve-prijzen.html

 

 

 

Terug