Epistel maart 2018: Onderzoek

|   Epistels

Het Machiel van der Woude Stipendium

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft een naar de eerste directeur van het IAS vernoemd stipendium beschikbaar gesteld: het Machiel van der Woude Stipendium. Hiermee wil het IAS nieuw onderzoek stimuleren naar het voorkomen, de oorzaak, diagnostiek of behandeling van asbest-geïnduceerde aandoeningen, alsook naar de sociale en juridische positie van asbestslachtoffers. Het stipendium -à € 15.000- wordt jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker in Nederland of België die belangwekkend onderzoek uitvoert binnen het domein.

In 2017 werd het stipendium voor het eerst uitgereikt. Door de geringe mate van bekendheid waren er toen slechts twee onderzoeksvoorstellen ingediend. De Vereniging van Epidemiologie heeft bijgedragen aan het vergroten van de bekendheid van dit stipendium, door in september 2017 een item erover in Epistel te plaatsen. Hiervoor is het IAS de VVE zeer dankbaar.

Dit jaar is het stipendium op 19 januari uitgereikt, tijdens het Nationale Longkanker Symposium in de Koepelkerk te Amsterdam. De jury moest kiezen uit tien inzendingen. Steven Ronsmans, een Belgische onderzoeker uit Leven, heeft het stipendium ontvangen voor zijn onderzoek naar passieve asbestblootstelling in kantoorgebouwen.  

Het onderzoek:

Er is al veel bekend over de gevolgen van asbestblootstelling bij werknemers die zelf asbest hebben verwerkt. Minder kennis bestaat er over risico’s van passieve asbestblootstelling, zoals tijdens het werken in kantoorgebouwen waarin asbest is verwerkt. Ronsmans doet onderzoek naar zo’n drieduizend werknemers die van 1967 tot 1991 in het gebouw van de Europese Commissie in Brussel hebben gewerkt. In dit gebouw is overvloedig spuitasbest aangebracht op de staal- en betonconstructie. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd het gebouw tijdelijk verlaten en vond er een grondige sanering plaats. In 2004 nam de Europese Commissie het opnieuw in gebruik.

Zowel de aanwezigheid van het asbest in het gebouw als de ontwikkeling van de gezondheid van alle werknemers is goed gedocumenteerd. Hierdoor vorm de casus een uniek epidemiologisch studieobject, en kan het mogelijke verband tussen passieve asbestblootstelling en het ontstaan van mesothelioom[1] goed bestudeerd worden.

IAS jury- en bestuursvoorzitter Rob van der Heijden meent dat het onderzoeksvoorstel van Ronsmans zeer goed past binnen de missie van het instituut. Hij pleit ervoor gebruik te maken van de grote hoeveelheden informatie die het IAS heeft over asbestblootstelling in het verleden,  voor het ontwikkelen van beleid ter voorkoming van asbest-gerelateerde ziekten.

Voor meer informatie over het IAS en het Machiel van der Woude Stipendium:  www.ias.nl.

[1] Mesothelioom: borstvlieskanker of asbestkanker: een kwaadaardige vorm van kanker uitgaande van de vliezen van de borstkas en longen en/of luchtwegen. In 85% van de gevallen is er een blootstelling geweest aan asbestvezels.

Back