Kernactiviteiten

De VvE richt zich op drie kernactiviteiten. Voor elke kernactiviteit is een speergroep opgericht. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de expertise van VvE (bestuurs-)leden.

4 Big data

De speergroep Onderzoek richt zich met name op het bevorderen van de adequate uitvoering van het onderzoek. Kernactiviteiten zijn:

  • Het creëren van een toegankelijk aanbod van geavanceerde methodologische onderwerpen
  • Het bevorderen van implementatie van ontwikkelde methodologie in de praktijk
  • Het op de kaart zetten van het belang van de epidemiologie/methodologie bij subsidieverstrekkers

De speergroep Onderwijs richt zich met name op het bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderwijs. Kernactiviteiten zijn:

  • Overzicht creëren van het na- en bijscholingsaanbod binnen de epidemiologie
  • Brede oriëntatie van de nieuwe ‘core competencies’ in de epidemiologie en het bespreken hiervan met belanghebbenden
  • Overleg met visitatiecommissie en Commissie van Toetsing en Beoordeling  epidemiologie

De speergroep Verbinden richt zich met name op het verbinden van de epidemiologische gemeenschap. Kernactiviteiten zijn:

  • Uitwerken en faciliteren van communicatiestromen binnen de interne organisatie
  • Meerwaarde van VvE lidmaatschap uitdragen naar huidige VvE leden en niet leden
  • Het vervullen van een netwerkfunctie tussen epidemiologen