Lidmaatschap oud

Epidemiologen (of belangstellenden in de epidemiologie) kunnen op persoonlijke titel lid worden van de VvE. De VvE biedt een platform voor epidemiologen die hart hebben voor het vakgebied epidemiologie. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en bedraagt € 65,- per jaar. Voor studenten (voltijds initieel onderwijs) geldt een speciaal tarief van € 25,- per jaar.

Meerwaarde lidmaatschap

Als lid van de VvE heeft u stemrecht binnen de vereniging en het wordt zeer gewaardeerd als u zich actief wilt inzetten voor de VvE. Ook als u alleen lid van de VvE wilt worden om in aanmerking te komen voor de verschillende kortingen die u ontvangt als lid, verwelkomt de VvE u graag.
Last but not least: de VvE biedt een platform om te kunnen leren van elkaar en om elkaar scherp te houden voor de waarborging van kwaliteit. Dit platvorm is toegankelijk via het afgeschermde gedeelte op de VvE website en is alleen toegankelijk voor VvE leden.