Lidmaatschap Vereniging voor Epidemiologie

Epidemiologen (of belangstellenden in de epidemiologie) kunnen op persoonlijke titel lid worden van de vereniging.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en bedraagt per 2019 € 65,- per jaar.

Voor studenten geldt een speciaal tarief van € 25,- per jaar.
(Voor het student-lidmaatschap komen alleen studenten in aanmerking die voor initieel onderwijs staan ingeschreven aan een Nederlandse of buitenlands universiteit. AIO’s / junioronderzoekers vallen in de categorie gewoon lidmaatschap. Wanneer u student bent en in aanmerking wilt komen voor het gereduceerd tarief, dan verzoeken wij u om dit per mail (met bewijs van inschrijving!) door te geven aan het secretariaat).

Wat houdt het lidmaatschap in?
U heeft als lid stemrecht binnen de VvE
U ontvangt tien keer per jaar de digitale Epistel
U ontvangt jaarlijks het themanummer van de Epistel
U heeft toegang tot de besloten VvE LinkedIn groep
U ontvangt reductie op de bijeenkomsten / pre conferences die de VvE organiseert
U ontvangt reductie op de registratiekosten
U ontvangt reductie op het deelnamekosten van de WEON
U ontvangt reductie op het lidmaatschap van de IEA-EEF