Epidemiologisch onderwijs in Nederland

Een van de drie beleidspunten van de VvE is: Bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderwijs. Een activiteit die hieronder valt is het ondersteunen en stimuleren van epidemiologisch onderwijs in Nederland. De vereniging wil de opleidingen Epidemiologie in Nederland dan ook ruimte bieden op de VvE website, waar zij een overzicht van hun cursussen kunnen weergeven. Daarbij wil de vereniging studenten een duidelijk overzicht bieden van welke opleidingen en cursussen er zijn in Nederland.

Klik hier om een cursus toe te voegen.

Cursussen

Instituut Cursus Datum EC Locatie Onderwerp
Radboud Institute for Health Sciences Genome data association analysis 27-11-2017 t/m 22-12-2017 3 EC Radboudumc, Nijmegen This hands-on course will teach you how to perform big population-based genome-wide association studies using millions of DNA variants. The course will cover the theory behind important concepts in the field, hands-on analysis using real data and interpration of results. PhD students are encouraged to bring their own data to the course! Registration: Tessel.Galesloot@radboudumc.nl
Wageningen Universiteit & Research Exposure Assessment in Nutrition Research biennual 1 week/ 1.5 ec Wageningen The course will address methodological aspects of exposure assessment in nutrition and related fields of biomedical research.
VU Medisch Centrum Amsterdam Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie (V10) 30 januari - 3 februari 2017 en 18 t/m 22 september 2017 5 dagen/ 4 EC Kerkrade De cursus geeft inzicht in de belangrijkste begrippen, methoden en technieken van epidemiologisch onderzoek. De onderwerpen die behandeld worden, vormen samen de kern van zowel de algemene als de klinische epidemiologie.
VU Medisch Centrum Amsterdam Principes van epidemiologische data-analyse (V20) 2, 3, 9, 10, 16, 17 november 2017 6 dagen/ 3 EC Amsterdam In deze cursus leert men hoe men met behulp van methoden en technieken van de biostatistiek de uitkomsten van epidemiologische onderzoeken kunnen worden samengevat (beschrijvende statistiek) en verder kunnen worden geïnterpreteerd en gekwantificeerd (inferentiële statistiek). Daarbij heeft men te maken met begrippen als kansverdelingen, precisie, puntschatting, betrouwbaarheidsinterval, hypothese, p-waarde, etc.
Maastricht University Systematic Literature Review and Meta-analysis 5 February - 6 April 2018 8 Days Maastricht This module deals with the full scope of principles concepts and methods of systematic literature reviewing, including meta-analysis
Maastricht University Observational research 4 September - 27 October 2017 8 Days Maastricht This course elaborates on theoretical and practical aspects of observational research, in particular aspects of design and analysis. Moreover, quantification of a number of methodological phenomena, such as confounding and effect modification will be discussed
Maastricht University Introduction to Epidemiology 28 Augustus - 1 September 2017 5 Days Maastricht The course Introduction to Epidemiology will take place within a 5-day period in which the participants will be acquainted with the basic principles of epidemiological research
Maastricht University Intervention Research in Health Care 4 September - 27 October 2017 8 Days Maastricht This course will focus on experimental research in human beings outside the laboratory
Maastricht University Advanced statistical analysis techniques 30 October - 22 december 2017 8 Days Maastricht This course focusses on the most common advanced statistical techniques used in epidemiological and health sciences research
Maastricht University Clinimetrics: from Biomarkers to Quality of Life 30 October - 22 December 2017 8 Days Maastricht This course deals with the various aspects of health measurement. Health is always the main (dependent) variable in epidemiologic research, hence to measure it and to deal with the various aspects of measuring it correctly is the core of this course
Maastricht University Applied Epidemiology 8 January - 2 February 2018 4 Days Maastricht The main aim of this four week course is to familiarize the students with the results of epidemiological research into the occurrence and the determinants of some common diseases and disease processes
Maastricht University Molecular and Genetic Epidemiology 8 January - 2 February 2018 4 Days Maastricht In this module, students will be familarized with different types of biomarkers that can be used in epidemiological studies, including those measured with novel high-troughput -omics technologies, and the study designs used in molecular and genetic epidemiology
Maastricht University Ethics of Health Care Research 9 April - 8 June 2018 8 Days Maastricht This course provides both a basic introduction into ethical aspects of healthcare research as a deepening of some specific ethical issues in conducting health care research
VU Medisch Centrum Amsterdam Regressietechnieken (V30) 10, 11, 12, 18, 19, 23, 24 mei 2017 en 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 december 2017 7 dagen/ 5 EC Amsterdam In de cursus wordt aandacht besteed aan verschillende statistische technieken, maar met name aan regressietechnieken: de keuze van de juiste techniek, de interpretatie van de resultaten en de samenhang tussen eenvoudige technieken en de regressietechnieken.
VU Medisch Centrum Amsterdam Klinimetrie: het ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten (V40) 19, 20, 21 juni 2017 3 dagen/ 3 EC Soesterberg Klinimetrie is het vakgebied dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van methoden om de kwaliteit van meetinstrumenten te evalueren én met het toepassen van deze methoden bij de ontwikkeling en evaluatie van meetinstrumenten, met als doel de kwaliteit van meetinstrumenten en metingen te verbeteren.
VU Medisch Centrum Amsterdam Praktische epidemiologie: opzetten van een onderzoek (V50) 13 maart, 27 maart, 21 april, 15 mei, 29 mei 2017 5 dagen/ 4EC Amsterdam Klinimetrie is het vakgebied dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van methoden om de kwaliteit van meetinstrumenten te evalueren én met het toepassen van deze methoden bij de ontwikkeling en evaluatie van meetinstrumenten, met als doel de kwaliteit van meetinstrumenten en metingen te verbeteren.
VU Medisch Centrum Amsterdam Systematische reviews en meta-analyse (K71) 22, 23, 24 maart 2017 3 dagen/ 2 EC Amsterdam De snelle groei van het aantal systematische reviews (inclusief meta-analyses) toont het belang aan van actuele kennis over het uitvoeren en interpreteren van deze vorm van literatuuronderzoek. Gegevens uit systematische reviews worden gebruikt bij de onderbouwing van behandelprotocollen of -richtlijnen, bij het nemen van beleidsbeslissingen, bij het beoordelen van subsidieverzoeken en in de voorbereiding van eigen onderzoek.
VU Medisch Centrum Amsterdam Doelmatigheidsonderzoek: methoden en principes (K72) 18, 19, 20 oktober 2017 3 dagen/ 2 EC Amsterdam Doelmatigheidsonderzoek is onderzoek naar een medische voorziening waarbij naast de klinische effectiviteit van die voorziening ook de kosten die gepaard gaan met deze medische voorziening beoordeeld worden. Soms worden ook andere aspecten beoordeeld zoals juridische en ethische aspecten of factoren die de toepassing van de voorziening bevorderen of juist afremmen.
VU Medisch Centrum Amsterdam Longitudinale data-analyse (K73) 5, 6, 7, 12, 13 april 2017 en 27, 28, 29 september, 4, 5 oktober 2017 5 dagen/ 3 EC Amsterdam In de cursus wordt aandacht besteed aan de analyse van zowel continue als dichotome en categoriale uitkomstvariabelen en aan specifieke problemen die zich voordoen bij longitudinaal onderzoek. Tevens wordt uitgebreid stil worden gestaan bij de analyse van experimenteel longitudinaal onderzoek.
VU Medisch Centrum Amsterdam Multilevel analyse (K74) 7, 8, 9, juni, 30 november 2017 4 dagen/ 2 EC Amsterdam De cursus heeft als doel om kennis en inzicht te bieden in de beginselen van kwalitatief empirisch onderzoek en om vaardigheden te ontwikkelen bij de opzet en uitvoering daarvan. Kwalitatieve onderzoeksmethoden worden de afgelopen jaren steeds vaker toegepast in de onderzoekspraktijk van de gezondheidszorg. Onderwerpen als de beleving van ziekte of de arts - patiënt communicatie lenen zich nu eenmaal beter om met kwalitatieve methoden onderzocht te worden.
VU Medisch Centrum Amsterdam Klinische predictiemodellen (K80) 5, 6, 7 september 2017 3 dagen/ 2 EC Amsterdam De cursus heeft als doel om kennis en inzicht te bieden in de ontwikkeling van voor de praktijk relevante predictiemodellen. Er wordt aandacht besteed aan verschillende methoden voor het selecteren van variabelen en de voor- en nadelen van die methodes zullen behandeld worden.
VU Medisch Centrum Amsterdam Medische basiskennis (R06) 24 januari, 9 en 23 februari, 16 en 30 maart, 11 april, 9 en 22 mei 2017 8 dagen/ 8 EC Amsterdam Een epidemioloog dient te beschikken over medische basiskennis zodat hij de taal van de medisch professionals kan begrijpen en gebruiken en zich in korte tijd in kan lezen in een medisch onderwerp. In de cursus worden de meest voorkomende ziektebeelden behandeld aan de hand van de indeling in orgaanstelsels. Daarnaast komen ook het diagnostisch proces en de medische terminologie aan bod.
VU Medisch Centrum Amsterdam Missing data: consequences and solutions (WK81) 25, 26, 27 januari 2017 3 dagen/ 2 EC Amsterdam Each course day starts with lectures in the morning followed by computer exercises in the afternoon. During the computer exercises various ways to explore missing data problems as well as simple and more advanced missing data methods as Multiple Imputation will be trained using SPSS software. During the computer exercises you will work with real epidemiological and medical datasets.
VU Medisch Centrum Amsterdam Clinical Prediction Models (WK80) 16, 17, 18 januari 2017 3 dagen/ 2 EC Amsterdam The aim of the course is to provide better knowledge and understanding of the development of prediction models that are relevant to real-life practice. We will focus on the various methods for selecting variables, and the pros and cons of these different methods.
VU Medisch Centrum Amsterdam Mixed Models (WR05) 19, 20, 23, 24 januari 2017 4 dagen/ 3 EC Amsterdam This applied course will explain the basic concepts of mixed models. The emphasis lies on the interpretation of the results from the mixed model analyses and not on the mathematical background. The course centres on the two most important applications of mixed models – multilevel analysis and longitudinal data analysis.
VU Medisch Centrum Amsterdam Clinimetrics: Assessing Measurement Properties of Health Measurement Instruments (WV40) 11, 12, 13 januari 2017 3 dagen/ 3 EC Soesterberg Clinimetrics is the scientific discipline that aims to (1) develop methods of assessing the properties of health measurement instruments, (2) apply those methods to develop new, or evaluate existing, health measurement instruments, with the aim to improve the quality of measurements.
VU Medisch Centrum Amsterdam Regression Analysis (V30, Engels) 10, 11, 12, 18, 19, 23, 24 mei 2017 7 dagen/ 5 EC Amsterdam In this course, your knowledge will be extended with regression techniques, such a linear regression, logistic regression and Cox regression. Most attention is given to the choice for an appropriate method, the interpretation of the results and the common theme behind the different methods.
VU Medisch Centrum Amsterdam Inleiding R (R03) Najaar 2017 2 dagen Amsterdam Deze cursus vormt een eerste inleiding in het statistisch computerprogramma R. Het is op dit moment één van de meest geavanceerde en flexibele statistische programma’s. R is een omgeving waarin statistische analyses kunnen worden uitgevoerd en zeer mooie plaatjes (graphics) kunnen worden gemaakt.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Introduction to Epidemiology Check website 3 EC Utrecht Introduction to Epidemiology will provide you with insights into the basic terminology and principles of epidemiology.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Introduction to Statistics Check website 1.5 EC Utrecht This course will provide you with a basic understanding of statistics. These range from the history and design of epidemiological research to the different measures of frequency and association.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Study Design in Etiologic Research Check website 3 EC Utrecht The aim of this course is to learn about the principles and practice of cohort, case-control and cross-sectional studies. We will discuss design, data collection and outcome measures, as well as the major advantages and disadvantages of the different study designs.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Classical Methods in Data Analysis Check website 4.5 EC Utrecht During this course, you will learn to use statistical methods to study the association between (multiple) determinants and the occurrence of an outcome event.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Presentation/Writing Research Proposals Check website 2 EC Utrecht In this online course, which is specifically aimed at professionals, you will enhance your skills in writing a research proposal in English, both in terms of information elements and language.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Research Ethics: an Introduction Check website 1 EC Utrecht During this course, you will tackle questions focussing on ethical issues, while learning to apply theoretical insights to recent cases.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Systematic Reviews in Intervention Research Check website 1.5 EC Utrecht During this course we will present and discuss the rational and use of meta-analysis. We will discuss the strengths and limitations, and provide step-by-step guidance on how to perform a meta-analysis based on examples that either has provoked discussion on their logic and methods, or that have challenged conventional beliefs in medicine and biomedical sciences.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Systematic Review in Diagnostic Research Check website 1.5 EC Utrecht In this course we discuss and practice the methods to assess the methodological quality of primary diagnostic test accuracy studies (QUADAS-2 instrument), the statistical models to meta-analyze the paired measures of test accuracy (bivariate meta-regression model of sensitivity and specificity), and how to critically read and interpret the findings of systematic review of diagnostic studies.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Systematic Review of Prognostic Research Check website 1.5 EC Utrecht In this course we discuss and practice how to define your review questions, how to critically assess the methodological quality of primary prognostic studies, and which statistical methods to use for meta-analyses of the results of primary prognostic studies.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Clinical Epidemiology Check website 1.5 EC Utrecht The aim of this course is to provide you with the knowledge to evaluate and assess applied clinical research and data analyses, and give you sufficient scientific and methodological background information to actively participate in clinical studies.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Advanced Diagnostic Research Check website 1.5 EC Utrecht Diagnostic research in the past focused particularly on estimating the sensitivity and specificity of individual diagnostic tests. This course will demonstrate that this so called ‘test research’ is not necessarily the same as diagnostic research.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Clinical Trials and Drug Risk Assessment Check website 1.5 EC Utrecht This course provides a thorough medical education of clinical trials, covering the principles of therapeutic research design, including design of study, design of data collection, design of data analysis, including some modelling techniques in the analysis to clinical trials, and the interpretation of its results.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Pharmacoepidemiology and Drug Safety Check website 1.5 EC Utrecht You will learn about typical problems, (such as confounding by indication, or rare side effects) and various pharmacoepidemiologic approaches to dealing with these problems.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Cardiovascular Epidemiology Check website 1.5 EC Utrecht You will get insights into the principles of cardiovascular disease (CVD) epidemiology and the important issues that are involved – plus a lot more besides.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Cardiovascular Epidemiology Check website 1.5 EC Utrecht You will get insights into the principles of cardiovascular disease (CVD) epidemiology and the important issues that are involved – plus a lot more besides.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Environmental and Occupational Epidemiology Check website 3 EC Utrecht The objective of this advanced course is to provide the student with a medical education into the principles and important issues of environmental epidemiology.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Public Health Epidemiology Check website 1.5 EC Utrecht This course will enhance your understanding of public health epidemiology, the science upon which public health is based.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Introduction to Epidemiology Check website 1.5 EC Online Introduction to Epidemiology will provide you with insights into the basic terminology and principles of epidemiology.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Introduction to Statistics Check website 1.5 EC Online This course will provide you with a basic understanding of statistics. These range from the history and design of epidemiological research to the different measures of frequency and association.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Study Design in Etiologic Research Check website 3 EC Online The aim of this course is to learn about the principles and practice of cohort, case-control and cross-sectional studies. We will discuss design, data collection and outcome measures, as well as the major advantages and disadvantages of the different study designs.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Classical Methods in Data Analysis Check website 6 EC Online This course provides you with this indispensable knowledge, and ensures you are confident in analyzing medical research data and understanding the basic biostatistical applications upon which it is based.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Modern Methods in Data Analysis Check website 4.5 EC Online During this course, you will learn to use statistical methods to study the association between (multiple) determinants and the occurrence of an outcome event.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Writing Research Proposals Check website 1.5 EC Online In this online course, which is specifically aimed at professionals, you will enhance your skills in writing a research proposal in English, both in terms of information elements and language.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Research Ethics: an Introduction Check website 1.5 EC Online During this course, you will tackle questions focussing on ethical issues, while learning to apply theoretical insights to recent cases.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Presenting Your Research Confidently Check website 0.5 EC Online In this course you will learn how to improve both your preparation and your presentation skills.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Systematic Reviews in Intervention Research Check website 1.5 EC Online During this course we will present and discuss the rational and use of meta-analysis. We will discuss the strengths and limitations, and provide step-by-step guidance on how to perform a meta-analysis based on examples that either has provoked discussion on their logic and methods, or that have challenged conventional beliefs in medicine and biomedical sciences.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Systematic Review in Diagnostic Research Check website 1.5 EC Online In this course we discuss and practice the methods to assess the methodological quality of primary diagnostic test accuracy studies (QUADAS-2 instrument), the statistical models to meta-analyze the paired measures of test accuracy (bivariate meta-regression model of sensitivity and specificity), and how to critically read and interpret the findings of systematic review of diagnostic studies.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Systematic Review of Prognostic Research Check website 1.5 EC Online In this course we discuss and practice how to define your review questions, how to critically assess the methodological quality of primary prognostic studies, and which statistical methods to use for meta-analyses of the results of primary prognostic studies.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Clinical Epidemiology Check website 1.5 EC Online The aim of this course is to provide you with the knowledge to evaluate and assess applied clinical research and data analyses, and give you sufficient scientific and methodological background information to actively participate in clinical studies.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Advanced Diagnostic Research Check website 1.5 EC Online Diagnostic research in the past focused particularly on estimating the sensitivity and specificity of individual diagnostic tests. This course will demonstrate that this so called ‘test research’ is not necessarily the same as diagnostic research.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Clinical Trials and Drug Risk Assessment Check website 1.5 EC Online This course provides a thorough medical education of clinical trials, covering the principles of therapeutic research design, including design of study, design of data collection, design of data analysis, including some modelling techniques in the analysis to clinical trials, and the interpretation of its results.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Pharmacoepidemiology and Drug Safety Check website 1.5 EC Online You will learn about typical problems, (such as confounding by indication, or rare side effects) and various pharmacoepidemiologic approaches to dealing with these problems.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Cardiovascular Epidemiology Check website 1.5 EC Online You will get insights into the principles of cardiovascular disease (CVD) epidemiology and the important issues that are involved – plus a lot more besides.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Cardiovascular Epidemiology Check website 1.5 EC Online You will get insights into the principles of cardiovascular disease (CVD) epidemiology and the important issues that are involved – plus a lot more besides.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Environmental and Occupational Epidemiology Check website 3 EC Online The objective of this advanced course is to provide the student with a medical education into the principles and important issues of environmental epidemiology.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Public Health Epidemiology Check website 1.5 EC Online This course will enhance your understanding of public health epidemiology, the science upon which public health is based.
Academisch Medisch Centrum Amsterdam Master EBP in Health Care, module 3 15-3-2017 tot 17-05-2017 8 EC Academisch Medisch Centrum Amsterdam Biostatistics: elementary analysis
Academisch Medisch Centrum Amsterdam Master EBP in Health Care, module 4 24-5-2017 tot28-06-2017 6 EC Academisch Medisch Centrum Amsterdam Systematic Reviews & Clinical Guidelines
Academisch Medisch Centrum Amsterdam Master EBP in Health Care, module 7 19-01-2017 tot 09-03-2017 6 EC Academisch Medisch Centrum Amsterdam Health Economics
Academisch Medisch Centrum Amsterdam Master EBP in Health Care, module 8 16-03-2017 tot 20-04-2017 7 EC Academisch Medisch Centrum Amsterdam Health Care System Evaluation
Academisch Medisch Centrum Amsterdam Master EBP in Health Care, module 9 18-05-2017 tot 29-06-2017 6 EC Academisch Medisch Centrum Amsterdam Capita Selecta