Epidemiologisch onderwijs in Nederland

Een van de drie beleidspunten van de VvE is: Bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderwijs. Een activiteit die hieronder valt is het ondersteunen en stimuleren van epidemiologisch onderwijs in Nederland. De vereniging wil de opleidingen Epidemiologie in Nederland dan ook ruimte bieden op de VvE website, waar zij een overzicht van hun cursussen kunnen weergeven. Daarbij wil de vereniging studenten een duidelijk overzicht bieden van welke opleidingen en cursussen er zijn in Nederland.

Klik hier om een cursus toe te voegen.

Cursussen

Instituut Cursus Datum EC Locatie Onderwerp
NSPOH Verkenning van de publieke gezondheidszorg 17 en 24 september, 1 oktober 2018 2,5 dag Zweeloo, Drenthe Ben je epidemioloog in de public health? Dat vereist vakkennis en inzicht in dit complexe krachtenveld. Leer de organisatie, ontwikkelingen, wetgeving en ethische dilemma’s kennen. En leer hoe je reflecteert op je eigen rol als professional. En wat deze sector onderscheidt van individuele of curatieve gezondheidszorg.
NSPOH Summer course epidemiologie: wat kan ik er mee? 22 t/m 24 augustus 2018 3 dagen Zweeloo, Drenthe Je haalt meer uit artikelen en onderzoeken als je kennis van epidemiologie en biostatistiek op peil is. Wil jij jouw kennis van epidemiologie en biostatistiek opfrissen en bijspijkeren? Volg dan dit intensieve, driedaagse programma op een prachtige locatie in Drenthe.
Stiphout Trainingen In Praktijk De cijfers de baas 17-19 oktober 2018 3 dagen, 2 avonden Zweeloo, Drenthe Intensieve 3 daagse cursus waarin alle epidemiologische basisbegrippen aan de orde komen met focus op de vertaalslag naar de praktijk. Nederlandstalig, maximaal 10 personen.
Stiphout Trainingen In Praktijk Epidemiologie: de essentie begrijpen en toepassen in de praktijk 16 t/m 18 mei 2018 3 dagen, 2 avonden Zweeloo, Drenthe Voor gebruikers van wetenschappelijke literatuur, Nederlandstalig, kleine groep. Als je de epidemiologische basisbegrippen echt begrijpt kun je veel beter de vertaalslag maken van wetenschap naar praktijk. ABAN geaccrediteerd: 18 uur
Wageningen Universiteit & Research Exposure Assessment in Nutrition Research biennual 1 week/ 1.5 ec Wageningen The course will address methodological aspects of exposure assessment in nutrition and related fields of biomedical research.
Maastricht University Systematic Literature Review and Meta-analysis 5 February - 6 April 2018 8 Days Maastricht This module deals with the full scope of principles concepts and methods of systematic literature reviewing, including meta-analysis
Maastricht University Applied Epidemiology 8 January - 2 February 2018 4 Days Maastricht The main aim of this four week course is to familiarize the students with the results of epidemiological research into the occurrence and the determinants of some common diseases and disease processes
Maastricht University Molecular and Genetic Epidemiology 8 January - 2 February 2018 4 Days Maastricht In this module, students will be familarized with different types of biomarkers that can be used in epidemiological studies, including those measured with novel high-troughput -omics technologies, and the study designs used in molecular and genetic epidemiology
Maastricht University Ethics of Health Care Research 9 April - 8 June 2018 8 Days Maastricht This course provides both a basic introduction into ethical aspects of healthcare research as a deepening of some specific ethical issues in conducting health care research
VU Medisch Centrum Amsterdam Klinimetrie: het ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten (V40) 18, 19, 20 juni 2018 3 dagen Soesterberg, Kontakt der Kontinenten In deze cursus gaat over de evaluatie van de kwaliteit van meetinstrumenten en de evaluatie van de kwaliteit van klinimetrische studies. Grote nadruk wordt gelegd op “wat men wil meten”. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de diverse meeteigenschappen, zoals betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit.
VU Medisch Centrum Amsterdam Praktische Epidemiologie: het opzetten van een onderzoek (V50) 15 maart, 16 maart, 20 april, 18 mei en 1 juni 2018 5 dagen Amsterdam, studiecentrum Open Universiteit In de cursus ‘Praktische epidemiologie: opzetten van een onderzoek’ leren de studenten een onderzoekvoorstel bedenken en opschrijven. Alle relevante onderdelen van een onderzoeksvoorstel komen aan bod: doel- en vraagstelling, onderzoeksdesign, onderzoekspopulatie, sample size berekening, meetmethoden, dataverzameling, analyse en presentatie van het verwachte resultaat van het onderzoek in een grafiek, en juridische en ethische aspecten van onderzoek.
VU Medisch Centrum Amsterdam Systematische reviews en meta-analyse (K71) 21, 22, 23 maart 2018 3 dagen Amsterdam, studiecentrum Open Universiteit De snelle groei van het aantal systematische reviews (inclusief meta-analyses) toont het belang aan van actuele kennis over het uitvoeren en interpreteren van deze vorm van literatuuronderzoek. In deze cursus wordt aandacht gegeven aan de methode van het verzamelen en selecteren van publicaties, het beoordelen van de kwaliteit en het (kwantitatief) samenvatten van de resultaten.
VU Medisch Centrum Amsterdam Doelmatigheidsonderzoek: methoden en principes (K72) 20, 21, 22 november 2018 3 dagen Amsterdam, studiecentrum Open Universiteit In deze cursus worden de principes en methoden van economische evaluaties van medische voorzieningen gepresenteerd en besproken. Na afloop van de cursus is de student in staat om mee te werken bij het opzetten van een economische evaluatie en kan hij/zij de resultaten van een economische evaluatie analyseren, interpreteren en rapporteren.
VU Medisch Centrum Amsterdam Longitudinale data-analyse (K73) 11, 12, 13, 18, 19 april 2018 5 dagen Amsterdam, studiecentrum Open Universiteit In de cursus komen statistische technieken voor longitudinale data-analyse aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan de analyse van continue, dichotome en categoriale uitkomstvariabelen, aan specifieke problemen die zich voordoen bij longitudinaal onderzoek en aan analyse van experimenteel longitudinaal onderzoek.
VU Medisch Centrum Amsterdam Longitudinale data-analyse (K73) 26, 27, 28 september, 4, 5 oktober 2018 5 dagen Amsterdam, studiecentrum Open Universiteit In deze cursus komen statistische technieken voor longitudinale data-analyse aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan de analyse van continue, dichotome en categoriale uitkomstvariabelen, aan specifieke problemen die zich voordoen bij longitudinaal onderzoek en aan analyse van experimenteel longitudinaal onderzoek.
VU Medisch Centrum Amsterdam Multilevel analyse (K74) 14, 15, 16 februari 2018 3 dagen Amsterdam, studiecentrum Open Universiteit In deze cursus staan opzet en analyse van onderzoek met geclusterde data centraal. De theoretische achtergronden daarvan blijven niet onbesproken maar de nadruk ligt op de praktische toepassingen , zoals "Hoe herken ik situaties waarin ik deze analysemethoden dien toe te passen?", "Hoe voer ik een dergelijke analyse uit?" en "Hoe interpreteer ik de computeroutput?".
VU Medisch Centrum Amsterdam Multilevel analyse (K74) 26, 27, 28 juni 2018 3 dagen Amsterdam, studiecentrum Open Universiteit In deze cursus staan opzet en analyse van onderzoek met geclusterde data centraal. De theoretische achtergronden daarvan blijven niet onbesproken maar de nadruk ligt op de praktische toepassingen , zoals "Hoe herken ik situaties waarin ik deze analysemethoden dien toe te passen?", "Hoe voer ik een dergelijke analyse uit?" en "Hoe interpreteer ik de computeroutput?".
VU Medisch Centrum Amsterdam Kwalitatief onderzoek in de praktijk van de gezondheidszorg (K78) 13, 14, 15 juni , 23 november 2018 4 dagen Amsterdam, studiecentrum Open Universiteit Deze basiscursus biedt kennis en inzicht in de beginselen van kwalitatief empirisch onderzoek en het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn bij de opzet en uitvoering daarvan. Naast het ontwerpen van het onderzoek (design) komen verschillende onderzoeksmethoden en de rol van de onderzoeker aan bod.
VU Medisch Centrum Amsterdam Klinische predictiemodellen (K80) 11, 12, 13 september 2018 3 dagen Amsterdam, studiecentrum Open Universiteit De cursus biedt kennis en inzicht in de ontwikkeling van voor de praktijk relevante predictiemodellen. Aan de orde komen: methoden voor het selecteren van variabelen, de voor- en nadelen van die methoden, en de toepassing van een ontwikkeld predictiemodel in nieuwe (toekomstige) patiënten.
VU Medisch Centrum Amsterdam Mediatie analyse (K82) 7, 8, 9 maart 2018 3 dagen Amsterdam, studiecentrum Open Universiteit In deze cursus over wordt aandacht besteed aan de theoretische achtergrond van mediatie analyse, de analyse van verschillende soorten mediatiemodellen en de interpretatie van de resultaten van mediatie analyse. Tijdens de computerpractica gaan de cursisten met behulp van het computerprogramma Stata aan de slag met het toepassen van mediatie analyse op data uit praktijkvoorbeelden.
VU Medisch Centrum Amsterdam Missing Data: Consequences and Solutions (WK81) 15, 16, 17 January 2018 3 dagen Amsterdam, study center Open University This course provides students with tools - one of them Multiple Imputation - to evaluate and handle missing data in medical and epidemiological studies with different missing data rates. During the computer exercises these methods will be trained using SPSS software.
VU Medisch Centrum Amsterdam Clinical Prediction Models (WK80) 24, 25, 26 January 2018 3 dagen Amsterdam, study center Open University This course provides knowledge and understanding of the development of prediction models that are relevant to real-life practice. Subjects are: methods for selecting variables, the pros and cons of these different methods, and the application of a developed prediction model to new (future) patients.
VU Medisch Centrum Amsterdam Mixed Models (WR05) 18, 19, 22, 23 January 2018 4 dagen Amsterdam, study center Open University This course explains the basic concepts of mixed models. The emphasis lies on the interpretation of the results from the mixed model analyses. Lectures are given in the morning and in the afternoon a computer practical is given using the statistical programs STATA, SPSS and MLwiN.
VU Medisch Centrum Amsterdam Clinimetrics: Assessing Measurement Properties of Health Measurement Instruments (WV40) 29, 30, 31 January 2018 3 days Soesterberg, Kontakt der Kontinenten In this course on evaluation of the quality of measurement instruments and the quality of clinimetric studies the emphasis is on knowing “what to measure”. Specific sessions will focus on reliability, validity and responsiveness.
VU Medisch Centrum Amsterdam Regressietechnieken (V30) 28, 29, 30 november, 6, 7, 13, 14 december 2018 7 dagen Amsterdam, studiecentrum Open Universiteit Deze cursus is een vervolg op de cursus Principes van epidemiologische data-analyse (V20). In die cursus werden een aantal statistische technieken geïntroduceerd, die in deze cursus deels worden herhaald en vervolgens worden uitgebreid met o.a. regressietechnieken.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Introduction to Epidemiology Check website 3 EC Utrecht Introduction to Epidemiology will provide you with insights into the basic terminology and principles of epidemiology.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Introduction to Statistics Check website 1.5 EC Utrecht This course will provide you with a basic understanding of statistics. These range from the history and design of epidemiological research to the different measures of frequency and association.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Study Design in Etiologic Research Check website 3 EC Utrecht The aim of this course is to learn about the principles and practice of cohort, case-control and cross-sectional studies. We will discuss design, data collection and outcome measures, as well as the major advantages and disadvantages of the different study designs.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Classical Methods in Data Analysis Check website 4.5 EC Utrecht During this course, you will learn to use statistical methods to study the association between (multiple) determinants and the occurrence of an outcome event.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Presentation/Writing Research Proposals Check website 2 EC Utrecht In this online course, which is specifically aimed at professionals, you will enhance your skills in writing a research proposal in English, both in terms of information elements and language.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Research Ethics: an Introduction Check website 1 EC Utrecht During this course, you will tackle questions focussing on ethical issues, while learning to apply theoretical insights to recent cases.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Systematic Reviews in Intervention Research Check website 1.5 EC Utrecht During this course we will present and discuss the rational and use of meta-analysis. We will discuss the strengths and limitations, and provide step-by-step guidance on how to perform a meta-analysis based on examples that either has provoked discussion on their logic and methods, or that have challenged conventional beliefs in medicine and biomedical sciences.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Systematic Review in Diagnostic Research Check website 1.5 EC Utrecht In this course we discuss and practice the methods to assess the methodological quality of primary diagnostic test accuracy studies (QUADAS-2 instrument), the statistical models to meta-analyze the paired measures of test accuracy (bivariate meta-regression model of sensitivity and specificity), and how to critically read and interpret the findings of systematic review of diagnostic studies.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Systematic Review of Prognostic Research Check website 1.5 EC Utrecht In this course we discuss and practice how to define your review questions, how to critically assess the methodological quality of primary prognostic studies, and which statistical methods to use for meta-analyses of the results of primary prognostic studies.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Clinical Epidemiology Check website 1.5 EC Utrecht The aim of this course is to provide you with the knowledge to evaluate and assess applied clinical research and data analyses, and give you sufficient scientific and methodological background information to actively participate in clinical studies.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Advanced Diagnostic Research Check website 1.5 EC Utrecht Diagnostic research in the past focused particularly on estimating the sensitivity and specificity of individual diagnostic tests. This course will demonstrate that this so called ‘test research’ is not necessarily the same as diagnostic research.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Clinical Trials and Drug Risk Assessment Check website 1.5 EC Utrecht This course provides a thorough medical education of clinical trials, covering the principles of therapeutic research design, including design of study, design of data collection, design of data analysis, including some modelling techniques in the analysis to clinical trials, and the interpretation of its results.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Pharmacoepidemiology and Drug Safety Check website 1.5 EC Utrecht You will learn about typical problems, (such as confounding by indication, or rare side effects) and various pharmacoepidemiologic approaches to dealing with these problems.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Cardiovascular Epidemiology Check website 1.5 EC Utrecht You will get insights into the principles of cardiovascular disease (CVD) epidemiology and the important issues that are involved – plus a lot more besides.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Nutritional Epidemiology Check website 1.5 EC Utrecht The course will address methodological aspects involved in the design, conduct, analysis and interpretation of nutritional epidemiological research. Topics include; intra-individual variation, measurement of error, misclassification, correlated variables, population homogeneity, dietary assessment, validity/reproducibility of dietary assessment, nutritional biomarkers, dietary guidelines and analysis issues as energy adjustment methods and dietary pattern analyses. These topics will be covered during lectures, practical assignments, computer practicals and seminars.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Cardiovascular Epidemiology Check website 1.5 EC Utrecht You will get insights into the principles of cardiovascular disease (CVD) epidemiology and the important issues that are involved – plus a lot more besides.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Environmental and Occupational Epidemiology Check website 3 EC Utrecht The objective of this advanced course is to provide the student with a medical education into the principles and important issues of environmental epidemiology.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Public Health Epidemiology Check website 1.5 EC Utrecht This course will enhance your understanding of public health epidemiology, the science upon which public health is based.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Introduction to Epidemiology Check website 1.5 EC Online Introduction to Epidemiology will provide you with insights into the basic terminology and principles of epidemiology.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Introduction to Statistics Check website 1.5 EC Online This course will provide you with a basic understanding of statistics. These range from the history and design of epidemiological research to the different measures of frequency and association.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Study Design in Etiologic Research Check website 3 EC Online The aim of this course is to learn about the principles and practice of cohort, case-control and cross-sectional studies. We will discuss design, data collection and outcome measures, as well as the major advantages and disadvantages of the different study designs.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Classical Methods in Data Analysis Check website 6 EC Online This course provides you with this indispensable knowledge, and ensures you are confident in analyzing medical research data and understanding the basic biostatistical applications upon which it is based.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Modern Methods in Data Analysis Check website 4.5 EC Online During this course, you will learn to use statistical methods to study the association between (multiple) determinants and the occurrence of an outcome event.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Writing Research Proposals Check website 1.5 EC Online In this online course, which is specifically aimed at professionals, you will enhance your skills in writing a research proposal in English, both in terms of information elements and language.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Research Ethics: an Introduction Check website 1.5 EC Online During this course, you will tackle questions focussing on ethical issues, while learning to apply theoretical insights to recent cases.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Presenting Your Research Confidently Check website 0.5 EC Online In this course you will learn how to improve both your preparation and your presentation skills.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Systematic Reviews in Intervention Research Check website 1.5 EC Online During this course we will present and discuss the rational and use of meta-analysis. We will discuss the strengths and limitations, and provide step-by-step guidance on how to perform a meta-analysis based on examples that either has provoked discussion on their logic and methods, or that have challenged conventional beliefs in medicine and biomedical sciences.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Systematic Review in Diagnostic Research Check website 1.5 EC Online In this course we discuss and practice the methods to assess the methodological quality of primary diagnostic test accuracy studies (QUADAS-2 instrument), the statistical models to meta-analyze the paired measures of test accuracy (bivariate meta-regression model of sensitivity and specificity), and how to critically read and interpret the findings of systematic review of diagnostic studies.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Systematic Review of Prognostic Research Check website 1.5 EC Online In this course we discuss and practice how to define your review questions, how to critically assess the methodological quality of primary prognostic studies, and which statistical methods to use for meta-analyses of the results of primary prognostic studies.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Clinical Epidemiology Check website 1.5 EC Online The aim of this course is to provide you with the knowledge to evaluate and assess applied clinical research and data analyses, and give you sufficient scientific and methodological background information to actively participate in clinical studies.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Advanced Diagnostic Research Check website 1.5 EC Online Diagnostic research in the past focused particularly on estimating the sensitivity and specificity of individual diagnostic tests. This course will demonstrate that this so called ‘test research’ is not necessarily the same as diagnostic research.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Clinical Trials and Drug Risk Assessment Check website 1.5 EC Online This course provides a thorough medical education of clinical trials, covering the principles of therapeutic research design, including design of study, design of data collection, design of data analysis, including some modelling techniques in the analysis to clinical trials, and the interpretation of its results.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Pharmacoepidemiology and Drug Safety Check website 1.5 EC Online You will learn about typical problems, (such as confounding by indication, or rare side effects) and various pharmacoepidemiologic approaches to dealing with these problems.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Cardiovascular Epidemiology Check website 1.5 EC Online You will get insights into the principles of cardiovascular disease (CVD) epidemiology and the important issues that are involved – plus a lot more besides.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Cardiovascular Epidemiology Check website 1.5 EC Online You will get insights into the principles of cardiovascular disease (CVD) epidemiology and the important issues that are involved – plus a lot more besides.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Environmental and Occupational Epidemiology Check website 3 EC Online The objective of this advanced course is to provide the student with a medical education into the principles and important issues of environmental epidemiology.
UMC Utrecht Universiteit Utrecht Public Health Epidemiology Check website 1.5 EC Online This course will enhance your understanding of public health epidemiology, the science upon which public health is based.
Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam Biostatistics: elementary analysis 13 maart - 24 april 7 avonden / 9 ec Amsterdam This module introduces students into Biostatistics and the use of statistical software. Students will be able to select appropriate, common statistical test and estimation procedures in relation to the research designs, to check the requirements before applying these procedures, to perform these procedures using a statistical software program, and to interpret the results. Moreover, students will learn about the boundaries of their competence with respect to analysis.
Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam Epidemiology and Evidence Based Practice: Designs 21 november 2018 - 13 februari 2019 11 avonden Amsterdam During this module students learn the basic principles and research methods around two essential themes: 1) research aimed at evaluating causality (e.g. risk factors of developing a disease, or (side) effects of intervention) and 2) research aimed at evaluating probability (e.g. chances of correct diagnosis, or chances of outcome of disease (prognosis)). In addition, students learn how to critically appraise a reported study around these themes, and train their skill in scientific writing.