Richtlijn Responsible Epidemiologic Research Practice (RERP)

De VvE werkgroep RERP heeft het initiatief genomen om een richtlijn over het uitvoeren van epidemiologisch onderzoek, getiteld RERP uit te werken. De aanleidingen om deze richtlijn op te stellen zijn de publicaties over het voorkomen van Questionable Research Practices, Research Waste in de Lancet en over het verbeteren van de transparantie en accountability in het Journal of Clinical Epidemiology. De reputatie en het vertrouwen in het epidemiologisch onderzoek in Nederland is groot en dat willen we zo houden.

De richtlijn gaat over hoe epidemiologisch onderzoek zou moeten worden uitgevoerd, en over hoe het gehele proces zou moeten worden gedocumenteerd zodat het ook na beëindiging van het onderzoek transparant en reconstrueerbaar blijft. Het gaat er hierbij niet om de  inhoudelijke aspecten zoals berekenen van de steekproefomvang, welk onderzoeksdesign de juiste is of voor welke confounders dient te worden gecorrigeerd. De richtlijn behandelt iedere stap in het onderzoeksproces, van het onderzoeksidee, via het maken van een onderzoeksprotocol, tot en met het uiteindelijk publiceren en archiveren van het gehele onderzoek.

De werkgroep heeft op 15 juni 2016 een preconference voor de WEON georganiseerd over RERP. Er bleek veel ondersteuning en belangstelling voor de richtlijn. De ontvangen commentaren zijn zo veel mogelijk verwerkt in een nieuwe versie. De aangepaste versie is besproken tijdens de Algemene Bestuursvergadering van 9 maart 2017 en is tevens voorgelegd aan de leden van de VvE. Per 1 mei 2017 is de richtlijn RERP definitief vastgesteld. De richtlijn kunt u hier downloaden.

De werkgroep RERP zet zich vanaf heden in voor de implementatie van de richtlijn. Zij presenteert de richtlijn tijdens de WEON 2017 (8 en 9 juni 2017) en tijdens de FederaDag (16 juni 2017). Mocht u meer informatie willen ontvangen over de richtlijn, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep Gerard Swaen, via g.swaenmaastrichtuniversity.nl.