Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit dertien leden en is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Bestuursleden kunnen alleen als natuurlijk persoon deelnemen aan het AB. Voor de samenstelling van het AB wordt gekeken naar een gedegen spreiding op het gebied van geografie, vakgebied en functie.

Bestuursleden nemen zitting in het AB voor een termijn van drie jaar. Een bestuurslid kan maximaal drie  zittingstermijnen hebben (dus maximaal negen jaar bestuurslid zijn). Volgens de statuten is een vierde termijn mogelijk als er in de vierde termijn overlap is met de functie van voorzitter of DB lid of als de expertise van een bestuurslid belangrijk is voor het bestuur.

Uit het AB wordt het Dagelijks Bestuur (DB) gevormd. Het DB bestaat uit vier leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aftredend of aankomend voorzitter. Het voorzitterschap kent een termijn van twee jaar. De voorzitter is tevens een jaar vóór en een jaar ná zijn of haar zittingstermijn lid van het DB.

Het AB stelt iedere vijf jaar een beleidsplan op. Aan de hand van het beleidsplan worden door de drie speergroepen van de VvE jaarlijks één of meerdere werkplannen opgesteld.

Leden van het Dagelijks Bestuur

SabineSiesling.jpg

Aftredend voorzitter:
Mw. prof. dr. S. Siesling
(Sabine)
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Hoedemakerplein 2
7511 JP Enschede

DorienKimenai.jpg

Secretaris:
Mw. drs. D.M. Kimenai
(Dorien)
Maastricht UMC+
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht 

OlafDekkers.jpg

Voorzitter:
Dhr. prof. dr. O.M. Dekkers
(Olaf)
LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden

MarjaVanBon-Martens.jpg

Penningmeester:
Mw. dr. M.J.H. van Bon-Martens
(Marja)
Trimbos Instituut
Postbus 725
3500 AS Utrecht

Leden van het Algemeen Bestuur

WillemJanAtsma.jpg

Dhr. dr. W.J. Atsma
(Willem Jan)
Astellas Pharma Global Development Europe
Postbus 344
2300 AH Leiden

ElineVanRoekel.jpg

Mw. dr. E. van Roekel
(Eline)
Universiteit Maastricht
Postbus 616
6200 MD Maastricht

LauraSchaap.jpg

Mw. dr. L. Schaap
(Laura)
VU
de Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam

JoostWeyler.jpg

Dhr. prof. dr. J. Weyler
(Joost)
Universiteit Antwerpen
Universiteitsplein 1
B-2610 Antwerpen
België

HuibBurger.jpg

Dhr. dr. H. Burger
(Huib)
UMC Groningen
Postbus 196
9700 AD Groningen

MariskaLeeflang2.jpg

Mw. dr. M.M.G. Leeflang
(Mariska)
AMC-UVA
Postbus 227700
1100 DE Amsterdam

IrisVanRooij.jpg

Mw. dr. I.A.L.M. van Rooij
(Iris)
Radboud umc
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

GerardSwaen.jpg

Dhr. dr. G. Swaen
(Gerard)
Universiteit Maastricht
Postbus 616
6200 MD Maastricht