Organisatie

De Vereniging voor Epidemiologie (VvE) is opgericht in 1986. De vereniging is voortgekomen uit de Werkgroep Epidemiologisch Onderzoek Nederland (WEON).
De VvE is een wetenschappelijke vereniging. Epidemiologen (of belangstellenden in de epidemiologie) kunnen op persoonlijke titel lid worden van de vereniging. De VvE heeft ruim 1050 leden. De VvE heeft als missie zich in te zetten voor het bevorderen van epidemiologisch onderwijs en adequate uitvoering van epidemiologisch onderzoek in Nederland.

Klik hier voor de toelichting op de organisatiestructuur. 

De VvE richt zich op drie speerpunten. Voor elke speerpunt is een speergroep gevormd, bestaande uit bestuursleden van de vereniging:

  1. Speergroep Onderzoek: Bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderzoek
    Onder deze speergroep valt: de werkgroep RERP

  2. Speergroep Registratie & Onderwijs: Bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderwijs
    Onder deze speergroep vallen: de CTB Epidemiologie, de visitatiecommissie en de erkende opleiders Epidemiologie 

  3. Speergroep Verbinden: Verbinden van de epidemiologische gemeenschap
    Onder deze speergroep vallen: de werkgroep PR, de redactie van Epistel, de redactie van de VvE website, de werkgroep junior Epidemiologen en de Focusgroepen