COREON

coreon_logo.gif

De voorloper van de COREON was de commissie Privacy. Deze commissie werd in 1991 door de VvE opgericht. Aanleiding om de commissie op te richten was de invoering van een aantal medische wetsvoorstellen (de Wet Persoons Registratie, de Wet Medische Behandeling (de latere Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wet Medische Experimenten). De VvE wilde met deze commissie actief betrokken worden bij de verdere uitwerking van de wetsvoorstellen en ook haar zorg uitspreken over de betreffende wetsvoorstellen. In 1995 werd het eerste product opgeleverd, de Code Goed Gedrag.

In 2003 werd de commissie Privacy ondergebracht bij de Federa, onder de naam: COREON (Commissie van Regelgeving en Onderzoek). Vanaf dat moment zijn de aangesloten instituten een bijdrage gaan betalen, met name voor de juridisch ondersteuning. Sindsdien is de COREON gestaag gegroeid, zowel wat betreft het aantal deelnemende instituten als wat betreft de rapporten en gedragscodes die zijn gepubliceerd. Sinds 2004 organiseert COREON jaarlijks een sessie tijdens de WEON.

De organisatie van COREON is vastgelegd in een reglement. De activiteiten van COREON worden geco√∂rdineerd door het dagelijks bestuur en juridisch ondersteund door Medlawconsult.

De deelnemers van COREON komen drie maal per jaar bij elkaar en bepalen het beleid en stellen de prioritering vast. Tijdens de deelnemersvergaderingen vinden discussies plaats tussen onderzoekers en juristen, die van groot belang zijn voor de uiteindelijke producten (codes, notities, acties, etc.) Daarnaast worden de aangedragen oplossingen getoetst op werkzaamheid. Vaste agendapunten zijn lokale problematiek en op handen zijnde regelgeving. Ook worden tijdens de deelnemersvergaderingen incidenteel werkgroepen opgericht om onderwerpen verder uit te diepen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd hierin te participeren, zodat de uiteindelijke producten zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk van de gezondheidsonderzoekers.

Zie voor meer informatie over COREON de website van FMWV: https://www.federa.org/over-coreon.