Federa

logo_federa.png

Vrij snel na de oprichting van de VvE, heeft de vereniging zich aangesloten bij de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (Federa). De Federa is opgericht in 1959 en haar missie is het bevorderen van een gezond biomedisch onderzoeksklimaat in Nederland.

De Federa is een interdisciplinair samenwerkingsverband van ruim 8.000 onderzoekers in de gezondheidszorg. Dit gebeurt via 25 aangesloten biomedisch-wetenschappelijke verenigingen.
De Federa zet zich in voor: beperking van de regeldruk, uitleg over noodzaak van dierproeven, monitoring van ontwikkelingen in en rondom biomedisch onderzoek, etaleren van bijzondere onderzoeksresultaten, aandacht voor het carrièreperspectief van biomedisch wetenschappers en het faciliteren van de COREON.

Zie voor meer informatie over de Federa: http://www.federa.org.