IEA-EEF

logo_IEA.png

In 1990 was één van de plannen van het bestuur om het contact met de International Epidemiological Association (IEA) verder uit te bouwen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd  in een vaste internationale vertegenwoordiger vanuit de VvE, die nauw betrokken is bij de IEA-EEF.

De IEA- European Epidemiology Federation (IEA-EEF) vertegenwoordigt de epidemiologische verenigingen in 17 Europese landen (Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, IJsland, Italië, Macedonië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Servië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk , Zweden en Zwitserland). Ieder land wordt vertegenwoordigd in het bestuur. Het bestuur komt jaarlijks tijdens het Europese/Wereld Epidemiologie congres bijeen. Het dagelijks bestuur vergadert tweemaandelijks. De IEA-EEF heeft als doel een Europees congres te organiseren in de niet-WCE jaren en richt zich daarbij op wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van public health.

De IEA-EEF heeft in de afgelopen jaren in samenwerking met de WEON en de VvE drie keer een congres in Nederland georganiseerd: in 1995 (Den Haag), 2006 (Utrecht) en 2015 (Maastricht).

Leden van de VvE komen in aanmerking voor een korting op het lidmaatschap van de IEA – EEF.Lidmaatschap voor de IEA bedraagt normaal gesproken 80 US dollar. Leden van de VvE ontvangen een korting van 50% (= 40 USD). Als speciaal lid heeft u dezelfde rechten als een gewoon lid van de IEA, inclusief toegang tot de online versie van de International Journal of Epidemiology, maar niet op het ontvangen van de geprinte versie van dit tijdschrift.

Bent u lid van de VvE en wilt u gebruik maken van het speciaal lidmaatschap van de IEA - EEF? U kunt u aanmelden via: ieaweb.org.

Zie voor meer informatie over de IEA-EEF: ieaweb.org.