Registratie oud

Sinds 1993 kun je via de Vereniging voor Epidemiologie (VvE) geregistreerd worden als epidemioloog. Doelstelling van de registratie is wetenschappelijk gevormde en in de praktijk geschoolde epidemiologen te registreren die in staat zijn te functioneren in het epidemiologisch onderzoek en onderwijs, in de advisering of in de beleidsvoorbereiding betreffende (volks)gezondheidsproblemen.

Epidemioloog A en B

Er zijn twee verschillende registers van epidemiologen met eigen registratie-eisen:
1. Epidemioloog A op MSc-niveau
2. Epidemioloog B of Wetenschappelijk Onderzoeker Epidemioloog op PhD-niveau

Een kandidaat kan een voorgenomen aanvraag tot registratie indienen, bij de start van het opleidingstraject en een aanvraag tot registratie na afronding van het traject. Voor beide registers bestaan er erkende opleidingstrajecten en individuele opleidingstrajecten.

Bij erkende opleidingstrajecten is de opleiding getoetst door de visitatiecommissie van de VvE.

Voor de aanvraag zijn procedures vastgesteld. Deze moeten ook gevolgd worden als je een erkende opleiding hebt gevolgd, de registratie gebeurt niet automatisch. Iedere aanvraag moet door een erkende opleider Epidemiologie goedgekeurd en ondertekend worden. Er zijn kosten verbonden aan de registratie. Na ontvangst van de kosten worden registratieaanvragen beoordeeld door de Commissie van Toezicht en Beoordeling Epidemiologie (CTB Epidemiologie). De commissie vergadert vier keer per jaar, waarbij een deadline van indienen geldt.

De CTB Epidemiologie wordt bijgestaan door het Nederlands Epidemiologisch College (NEC). Het NEC wordt gevormd door de gezamenlijke Nederlandse hoogleraren met “Epidemiologie” als leeropdracht. De functie van het NEC is de commissie gevraagd en ongevraagd adviseren in zaken betreffende de registratie van epidemiologen.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met één van de erkende opleiders Epidemiologie.

Bij administratieve vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VvE.

Ik wil een aanvraag indienen voor registratie als Epidemioloog A Lees eerst de registratieprocedure goed door! Ga na of uw opleiding erkend is of niet. Dit is belangrijk voor welk formulier (opleidingsprogramma) u dient te gebruiken. Heeft u een erkende opleiding gevolgd? Maak dan gebruik van het formulier: Opleidingsprogramma A, erkend traject N.B. Sommige erkende opleidingen […]

Overzicht opleidingen en opleiders Epidemiologie Instituut Opleiding Graad Aantal EC Erkend Opleiders Amsterdam UMC Evidence Based Practice in Health Care Master 97 Nee Prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden Prof. dr. K. Stronks Amsterdam UMC Masteropleiding Epidemiologie Postgraduate 60 Epidemioloog A Prof. dr. M. Boers Prof. dr. J.W.R. Twisk LUMC Opleiding tot Epidemioloog B Postgraduate […]

Overzicht opleidingen en opleiders Epidemiologie Instituut Opleiding Graad Aantal EC Erkend Opleiders Amsterdam UMC Evidence Based Practice in Health Care Master 97 Nee Prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden Prof. dr. K. Stronks Amsterdam UMC Masteropleiding Epidemiologie Postgraduate 60 Epidemioloog A Prof. dr. M. Boers Prof. dr. J.W.R. Twisk LUMC Opleiding tot Epidemioloog B Postgraduate […]

Overzicht opleidingen en opleiders Epidemiologie Instituut Opleiding Graad Aantal EC Erkend Opleiders Amsterdam UMC Evidence Based Practice in Health Care Master 97 Nee Prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden Prof. dr. K. Stronks Amsterdam UMC Masteropleiding Epidemiologie Postgraduate 60 Epidemioloog A Prof. dr. M. Boers Prof. dr. J.W.R. Twisk LUMC Opleiding tot Epidemioloog B Postgraduate […]