Leden Visitatiecommissie

Sinds 2008 is door het bestuur van de VvE een visitatiecommissie opgesteld. Op verzoek van de opleiding zelf visiteert de visitatiecommissie de betreffende opleiding. De visitatiecommissie toetst in hoeverre een opleiding voldoet aan de registratie-eisen en brengt haar advies uit aan het bestuur van de VvE. Het bestuur besluit of de opleiding wel of niet erkend wordt.

De visitatiecommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Friedo Dekker (voorzitter)
  • Annelies van Rie
  • Willy-Anne van Stiphout
  • Femmie de Vegt
  • Fien van Dongen
  • Annemarie Venemans, toegevoegd secretaris