Vacature: Wetenschappelijk secretaris milieu-epidemiologie Gezondheidsraad

Deze vacature is aangedragen door de Gezondheidsraad.

Standplaats: Den Haag
Contractduur: 1 jaar, detacheringsconstructie is ook mogelijk
Uren per week: 32 – 36
Maandsalaris: €3.279 – €5.710
Salarisniveau: schaal 11, schaal 12
Niveau: Master/doctoraal
Vakgebied: Medisch/verzorging, Onderzoek/wetenschap
Reageren voor 11 oktober 2021
Vacaturenummer VWS21-217(GR)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functieomschrijving
De Gezondheidsraad brengt als onafhankelijk adviesorgaan wetenschappelijke adviezen uit aan regering en parlement. De adviezen worden opgesteld door commissies die op verschillende terreinen actief zijn. Het secretariaat ondersteunt deze commissies bij het gehele adviesproces. Als wetenschappelijk secretaris schrijf je het advies en de onderliggende discussiestukken, doe je literatuuronderzoek en houd je interviews met experts uit het werkveld. Tijdens commissievergaderingen worden de stukken besproken en zorg jij voor de verslaglegging. Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het proces dat leidt tot een advies, zoals het halen van deadlines. Je zorgt er samen met een redacteur voor dat het uiteindelijke advies, de samenvatting en het persbericht een overtuigende redeneerlijn volgen en voor een breed publiek toegankelijk zijn. Daarnaast zorg je, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Gezondheidsraad, voor de werving van commissieleden en onderhoud je contacten met het wetenschappelijk netwerk en de opdrachtgevers van de Gezondheidsraad. Je werkt in een klein team van collega’s.

Voor deze specifieke vacature zijn wij op zoek naar een secretaris milieu-epidemiologie, die werkt aan adviezen waarbij de interpretatie van epidemiologische gegevens over blootstelling aan chemische stoffen en milieurisicofactoren centraal staat. Je vaste taak is secretaris van de Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS), die adviseert over gezondheidskundige normen op de werkplek, en van haar twee subcommissies over het classificeren van kankerverwekkende stoffen of van stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting. Daarnaast zal je als secretaris ingezet worden bij commissies van de Gezondheidsraad die adviseren over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van leefomgeving en publieke gezondheid, zoals elektromagnetische velden of gehoorschade door blootstelling aan harde muziek.

Functie-eisen

 • Je hebt een masterdiploma of promotie in de milieu-epidemiologie.
 • Je hebt affiniteit of ervaring met onderzoek naar blootstelling aan chemische stoffen of milieurisicofactoren of je bent bereid om je op dit gebied bij te scholen.
 • Je bent in staat om wetenschappelijke informatie zodanig te duiden en te presenteren dat die bruikbaar is voor beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld door een duidelijke argumentatielijn en het scheiden van hoofd- en bijzaken.
 • Je bent flexibel, kunt snel schakelen en houdt overzicht zodat je in staat meerdere taken of adviestrajecten parallel te behandelen.
 • Je beschikt over een uitstekende schrijfvaardigheid in het Engels en het Nederlands en hebt in het algemeen uitstekende communicatieve vaardigheden.

Competenties

 • Analyseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken

Over de Gezondheidsraad
Wat is gezonde voeding? Wie moeten een bepaald vaccin krijgen? Hoe gevaarlijk zijn bepaalde chemische stoffen? De Gezondheidsraad brengt jaarlijks ongeveer 25 adviezen, ten behoeve van beleid, uit aan de regering, de Tweede en/of de Eerste Kamer met de laatste wetenschappelijke inzichten rondom (volks)gezondheid en gezondheidszorg. Dat gaat van aandachtsgebieden als zorg, preventie en voeding tot gezonde leefomgeving en gezonde arbeidsomstandigheden. De Gezondheidsraad wordt ondersteund door het secretariaat, dat is onderverdeeld in een wetenschappelijke staf, een afdeling bedrijfsvoering en een afdeling communicatie. Bij het secretariaat werken ongeveer 50 medewerkers.

Het Secretariaat van de Gezondheidsraad streeft ernaar een inclusieve en diverse organisatie te zijn, met evenredige betrokkenheid van personen van verschillend geslacht en etnische of culturele achtergrond.

Meer informatie over de Gezondheidsraad en zijn secretariaat vind je op Gezondheidsraad.nl.

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS21-217(GR) richten aan: Gwen Soete, hoofd Wetenschappelijke Staf.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een detacheringsconstructie voor deze functie is mogelijk.
 • De Gezondheidsraad werkt hybride, deels op kantoor in Den Haag en deels thuis.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • De eerste en tweede selectiegesprekken vinden plaats op 14 en 26 oktober.

Contactpersonen
Voor meer informatie over deze vacature:
Daisy Boers, wetenschappelijk secretaris
06 211 32 062

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
VWS Talent Center
werkenbijvws@minvws.nl

Ga hier naar het sollicitatieformulier.

Datum plaatsing: 1 oktober 2021