Focusgroep ISOQOL-NL

De Focusgroep ISOQOL-NL (International Society for Quality of Life Research-NL) is voortgekomen uit de vroegere WOG (Werkgroep Onderzoek Gezondheidstoestand). De WOG is in 1992 opgericht n.a.v. het door SGO (Stimulering Gezondheidszorg Onderzoek) gefinancierde onderzoeksprogramma “Standaardisatie in Medical Technology Assessment”. Het doel van de focusgroep is het stimuleren van de ontwikkeling, evaluatie en gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten in onderzoek en praktijk.

De bijeenkomsten worden georganiseerd voor wetenschappelijke onderzoekers en overige belangstellenden.

Op 7 juni 2017 organiseert de focusgroep voorafgaande aan de WEON de pre-conference "PROMs voorbij klinimetrie". Zie voor meer informatie en aanmelden: https://www.uantwerpen.be/en/conferences/weon-2017/programme/june-7/proms-beyond-clinime/