Speerpunt: Verbinden van de epidemiologische gemeenschap

Binnen de vereniging is het ‘de epidemiologie’ die ons bindt. De toepassings-onderwerpen zijn echter zeer breed. Binden en verbinden is daarom een essentiële functie van de VvE en is daarmee het derde speerpunt van de VvE.

De vereniging realiseert dit in het bijzonder door:
Het voeren van een specifiek PR beleid
Het uitbrengen van de Epistel
Het organiseren van activiteiten voor junior epidemiologen
Het vervullen van een netwerkfunctie tussen epidemiologen door het bieden van een platform voor epidemiologen voor uitwisseling van kennis en ideeën en door organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten zoals het jaarlijkse congres, de WEON
Faciliteren van VvE Focusgroepen door een jaarlijkse financiële vergoeding
Het vakgebied Epidemiologie aan ‘de buitenwereld’ tonen en onder de aandacht brengen c.q. uitdragen wat de identiteit van het vakgebied Epidemiologie is