VvE symposium: BIG DATA

IMG_3007.jpg

Big data: gewoon data!

De eerste VvE symposiumdag ligt inmiddels achter ons! Op woensdag 2 oktober jl. werden verleden, heden en toekomst gecombineerd: in de historische Gertrudiskapel te Utrecht luisterden en bediscussieerden 120 epidemiologen ontwikkelingen op het gebied van big data en bijbehorende methodologie. De dag werd afgetrapt door Olaf Dekkers als voorzitter van de VvE, met de prikkelende oproep om vooral goed na te denken over de vragen die met big data kunnen worden beantwoord. Tijdens de ochtend passeerden verschillende toepassingen van big data de revue. Dr. Albert Wong (RIVM) sprak over dataverzameling via internetfora om informatie over gevoelige gezondheidsonderwerpen te verkrijgen en de manier waarop hij deze berg aan informatie vervolgens omzet in analyseerbare data. Ir. Mirrelijn van Nee (Amsterdam UMC) vergeleek het werken met hoogdimensionele data op het gebied van omics als het leren voor een tentamen onder tijdsdruk: de keuze tussen een beetje leren van alles of een heleboel leren over een klein beetje. Dr. Jonas Teuwen (Radboudumc) legde de overeenkomsten en verschillen uit tussen radiologen en patroonherkennende machines (deep learning algorithmes) en Dr. Rianne Fijten (MAASTRO Clinic) sloot de eerste sessie af met informatie over het concept van ‘personal health trains’, waardoor data makkelijker beschikbaar worden voor analyses, met waarborging van privacy en veiligheid.

Na de lunch werd er ingezoomd op de uitdagingen die big data met zich meebrengen in eveneens uitdagende presentaties. Prof. Rolf Groenwold (LUMC) besprak de invloed van meetfouten op basis van simulatiestudies. Daarna liet Prof. Koos Zwinderman (Amsterdam UMC) zijn kritische schijnen licht  schijnen op de toegevoegde waarde van big data, ondersteund door een berekening waarmee hij liet zien dat de kans om een outlier te worden altijd 1 wordt als er vele variabelen beschikbaar zijn. Hij sloot zijn verhaal af met de prikkelende stelling: “I don’t want to be predictable”. Daaropvolgende wierp Dr. Federica Russo (UvA) een filosofische blik op het concept causaliteit in relatie tot big data, waarbij zij eens lans brak voor het concept “causal pluralism”.

Tijdens het laatste deel van de dag werd er gesproken over de toekomst van big data en de rol van de epidemioloog hierin. Dr. Hidde Hovenkamp (Directeur Pacmed) en Dr. Derk Arts (CEO Castor EDC) gaven hun visie en de manier waarop zij daaraan met hun bedrijven proberen bij te dragen. Hierbij werd het belang van een multidisciplinaire aanpak benadrukt. Tot slot was het tijd voor de afsluitende presentatie van Patrick Bossuyt (Amsterdam UMC) met de provocerende en ook beangstigende titel “The death of epidemiology”. Gelukkig kon hij ons gerust stellen: big data is death (“RIP big data, het is gewoon data!”), maar niet de epidemiologie, die is harder nodig dan ooit om te zorgen voor valide en betrouwbare resultaten op basis van de nieuw ontwikkelde methoden. Gerustgesteld kon iedereen daarna onder het genot van een drankje napraten en de dag afsluiten.