Skip to main content

Vacancy: Universitair docent Epidemiologie (0,8-1,0 fte)

This vacancy has been recommended by the section Epidemiology at Maastricht University. width=

Ben jij een epidemioloog met een medische achtergrond en hart voor onderwijs en onderzoek die ons team wil komen versterken? Solliciteer dan op deze functie met uitzicht op een vaste aanstelling.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Tot je onderwijswerkzaamheden (0,3-0,5fte) behoren het verzorgen van bachelor- en masteronderwijs, voornamelijk binnen de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences (FHML) van Maastricht University, zoals de bachelors Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, maar ook de masters Epidemiology, Work, Health & Career en Geneeskunde. De onderwijstaken omvatten onder andere het verzorgen van colleges en trainingen, het begeleiden van onderwijsgroepen en individuele studenten bij scripties en het vernieuwen en ontwikkelen van onderwijsmateriaal in zowel uitvoerende als coördinerende zin.

Het onderzoeksdeel (0,5 fte) zal ingevuld worden naar gelang je kennis, ervaring en interesse en inhoudelijk aansluiten op één of meerdere van de aandachtsgebieden binnen de vakgroep: arbeidsepidemiologie, epidemiologie van het bewegingsapparaat, klinische epidemiologie, moleculaire epidemiologie van kanker en ‘meta-research’ (zie nadere omschrijving hieronder).
Bij een parttime invulling is het de bedoeling om binnen een paar jaar uit te breiden naar een fulltime invulling waarbij het onderwijs gestaag wordt uitgebreid naar 0,5 fte.

FUNCTIE-EISEN

We verwachten dat je:

 • een academisch promotietraject hebt afgerond op het gebied van de epidemiologie en geregistreerd bent als Epidemioloog B of dit op korte termijn kunt realiseren;
 • in het bezit bent van een certificaat basiskwalificatie onderwijs (BKO) of dit wilt behalen in het eerste jaar van je aanstelling;
 • ervaring hebt met het geven van academisch onderwijs op gebied van de epidemiologie;
 • affiniteit en ervaring hebt met epidemiologisch onderzoek waarbij een afgeronde master Geneeskunde tot de aanbeveling strekt;
 • affiniteit en ervaring hebt met onderzoek op ten minste één van onderstaande onderwerpen:
 1. meetinstrumenten/klinimetrie;
 2. arbeidsre-integratie en arbeidsparticipatie;
 3. aandoeningen van het bewegingsapparaat;
 4. voeding en beweging;
 5. big data (dit kunnen data uit registraties, klinische databases of -omics data zijn, voor bijvoorbeeld de identificatie van risicogroepen en individuele risicopredictie);
 • brede ervaring hebt met statistische programma’s zoals R, Stata en/of SPSS;
 • ervaring hebt met het schrijven van onderzoeksvoorstellen en zelfstandig en in teamverband bij kunt dragen aan (onderdelen van) subsidieaanvragen;
 • flexibel inzetbaar bent gedurende het academisch jaar (in te plannen per jaar/periode);
 • affiniteit hebt met kleinschalig en probleemgestuurd onderwijs, specifiek op universitair niveau;
 • een initiatiefvolle, resultaat- en studentgerichte houding hebt op individueel niveau en in teamverband;
 • verantwoordelijkheid neemt en beschikt over een professionele attitude;
 • zowel de Nederlandse als Engelse taal machtig bent in woord en geschrift.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht op vast.

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 1 jaar, met zicht op een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het maximum bruto maandsalaris bedraagt € 5.230,- conform schaal 11 (bij fulltime aanstelling).

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website  http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

WERKGEVER

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
Meer informatie vindt u op www.maastrichtuniversity.nl

AFDELING

Epidemiologie

De vakgroep Epidemiologie heeft als missie de gezondheid en het welzijn van de bevolking te bevorderen door epidemiologisch onderzoek en onderwijs. Het onderzoek binnen de vakgroep heeft tot doel om de etiologie, diagnose en prognose van ziekten te onderzoeken door de toepassing van zowel observationele als interventie studies. Inhoudelijk wordt het onderzoek voornamelijk uitgevoerd binnen de hieronder beschreven aandachtsgebieden. Het onderwijs richt zich met name op de epidemiologie en de epidemiologische onderzoekmethoden met als doel om studenten en professionals hun wetenschappelijke kennis toe te laten passen in de dagelijkse praktijk van de volksgezondheid en geneeskunde.

Het aandachtsgebied Arbeidsepidemiologie richt zich op de relatie tussen arbeid, gezondheid en participatie. Het aandachtsgebied Epidemiologie van het bewegingsapparaat richt zich op de preventie, diagnostiek en behandeling van klachten van het bewegingsapparaat. Beide gebieden werken nauw samen en in een samenwerking met het MUMC+ en regionale ziekenhuizen wordt middels patiëntgebonden onderzoek en observationele studies onderzoek gedaan naar de verbetering van de behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat (o.a. artrose) waarbij niet alleen klinisch herstel maar ook optimalisatie van functioneren en arbeidsparticipatie wordt nagestreefd. In dit aandachtsgebied is uitbreiden en versteviging van de regionale onderzoek samenwerking essentieel.

Het aandachtsgebied klinische epidemiologie houdt zich bezig met: 1) De methodologie van patiëntgebonden onderzoek op het gebied van diagnostiek, prognostiek en predictiemodellering. Er zijn langlopende en succesvolle samenwerkingsverbanden met klinische groepen uit diverse disciplines. 2) Geboortecohortstudies: Koala en LucKi. De studies, met al 15-20 jaar follow-up, hebben waardevolle inzichten opgeleverd over o.a. de rol van darmflora en borstvoeding in relatie tot gezondheidsuitkomsten. 3) Epidemiologisch onderzoek naar de rol van voeding en leefstijl in gezondheid: hieronder valt o.a. de voedingspoot van De Maastricht Studie.

Het aandachtsgebied moleculaire epidemiologie van kanker richt zich op het bestuderen van de rol van determinanten, voornamelijk leefstijl gerelateerd, bij de etiologie van kanker en bij de prognose, kwaliteit van leven en behoud van functie na kanker (cancer survivorship). Middels observationele data uit diverse bestaande prospectieve cohorten worden relaties van leefstijldeterminanten (o.a. voeding, beweging) met kankerincidentie en kankeruitkomsten onderzocht met aandacht voor onderliggende moleculaire mechanismen.

Het aandachtgebied meta-research richt zich op de studie van het epidemiologisch onderzoek zelf: de samenvatting van bewijs, de gebruikte onderzoeksmethoden, het wetenschappelijke proces en de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten in de samenleving.

ADDITIONELE INFORMATIE

U kunt nadere informatie inwinnen via:

Aandachtsgebied arbeidsepidemiologie: Prof.dr. IJmert Kant (ij.kant@maastrichtuniversity.nl)
Telefoon: 043-3882378

Aandachtsgebied Epidemiologie van het Bewegingsapparaat: Prof.dr. R.A. de Bie (ra.debie@maastrichtuniversity.nl)
Telefoon: 043-3882362

Aandachtsgebied klinische epidemiologie: Prof.dr. Luc Smits (luc.smits@maastrichtuniversity.nl) Telefoon: 043-3882821

Aandachtsgebied moleculaire epidemiologie van kanker: Dr. Martijn Bours (m.bours@maastrichtuniversity.nl)
Telefoon: 043-3882903

Aandachtsgebied meta-research: Prof.dr. Maurice Zeegers (m.zeegers@maastrichtuniversity.nl)
Telefoon: 043-3882236

Onderwijs: Dr. Christel van Gool (c.vangool@maastrichtuniversity.nl)
Telefoon: 043-3882372

Date of placement: 18-05-2022

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement