Skip to main content

Activiteiten

De VvE stelt 1x in de 5 jaar een beleidsplan op, waar zij haar doelen voor die jaren in beschrijft. Vanuit het beleidsplan wordt elk jaar een werkplan opgesteld. Het beleidsplan richt zich met name op de drie kernactiviteiten van de VvE. Voor elke kernactiviteit is een speergroep opgericht. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de expertise van VvE (bestuurs-)leden. Daarnaast organiseert de VvE jaarlijks meerdere activiteiten, zoals bv. de VvE Symposiumdag, VvE Webinars en Meetings, pre-conferences voorafgaand aan het WEON en de VvE Prijzen.

Speergroep kernactiviteiten

Speergroep Onderzoek
Richt zich op het bevorderen van adequate uitvoering van onderzoek
Kernactiviteiten
  • Het creëren van een toegankelijk aanbod van geavanceerde methodologische onderwerpen
  • Het bevorderen van implementatie van ontwikkelde methodologie in de praktijk
  • Het op de kaart zetten van het belang van de epidemiologie/methodologie bij subsidieverstrekkers
Speergroep Onderwijs
Richt zich op het bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderwijs
Kernactiviteiten
  • Overzicht creëren van het na- en bijscholingsaanbod binnen de epidemiologie
  • Brede oriëntatie van de nieuwe ‘core competencies’ in de epidemiologie en het bespreken hiervan met belanghebbenden
  • Overleg met visitatiecommissie en Commissie van Toetsing en Beoordeling epidemiologie
Speergroep Verbinden
Richt zich op het verbinden van de epidemiologische gemeenschap
Kernactiviteiten
  • Uitwerken en faciliteren van communicatiestromen binnen de interne organisatie
  • Meerwaarde van VvE lidmaatschap uitdragen naar huidige VvE leden en niet leden
  • Het vervullen van een netwerkfunctie tussen epidemiologen

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement