Kernactiviteiten oud

De kernactiviteiten van de VvE zijn ingedeeld onder drie speergroepen. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van elkaars expertise. De drie speergroepen bestaan hoofdzakelijk uit VvE bestuursleden.

Onderzoek

De speergroep Onderzoek richt zich met name op het bevorderen van de adequate uitvoering van het onderzoek. Kernactiviteiten zijn:

  • Toegankelijk aanbod creëren van geavanceerde methodologische topics
  • Bevorderen van implementatie van ontwikkelde methodologie in de praktijk
  • Het belang van de epidemiologie/methodologie bij subsidieverstrekkers op de kaart zetten

Onderwijs

De speergroep Onderwijs richt zich met name op het bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderwijs. Kernactiviteiten zijn:

  • Overzicht creëren van het na- en bijscholingsaanbod binnen de epidemiologie
  • Brede oriëntatie van de nieuwe ‘core competencies’ in de epidemiologie en het bespreken hiervan met belanghebbenden
  • Overleg met visitatiecommissie en Commissie van Toetsing en Beoordeling  epidemiologie

Verbinden

De speergroep Verbinden richt zich met name op het verbinden van de epidemiologische gemeenschap. Kernactiviteiten zijn:

  • Uitwerken en faciliteren van communicatiestromen binnen de interne organisatie
  • Meerwaarde van VvE lidmaatschap uitdragen naar huidige VvE leden en niet leden
  • Het vervullen van een netwerkfunctie tussen epidemiologen