Raad van Advies

De VvE heeft sinds 2018 een Raad van Advies. De RvA geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert tevens als klankbord voor het bestuur. Er zijn formele reglementen opgesteld. De bijeenkomsten met de RvA en het bestuur vinden 2 keer per jaar plaats.

 

 

Leden Raad van Advies

Patrick Bossuyt
Lex Burdorf
Geert van der Heijden
Arno Hoes
Maroeska Rovers
Arnoud Verhoeff (voorzitter)
Willy-Anne van Stiphout