Algemene Ledenvergadering

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Tijdens de ALV wordt het beleidsplan, jaarlijks werkplan, jaarverslag van het afgelopen jaar, financieel jaarverslag en begroting besproken en vastgesteld. Daarnaast wordt de voordracht van nieuwe bestuursleden of de voordracht van de bestuursleden die zich herkiesbaar stellen ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV.

De ALV vindt normaal gesproken plaats tijdens het jaarlijks Epidemiologisch congres het WEON. Gezien de coronamaatregelen vindt in 2021 de ALV online plaats op 1 juni 2021, van 13.00-14.00 uur. VvE leden ontvangen twee weken voorafgaand aan de ALV de agenda met bijbehorende stukken.

ALV 2021

1 juni 2021

13.00 - 14.00 uur

Online