The Dutch Disease Detectives:
Dutch Applied Infectious Disease Epidemiology Group (DAIDEG)
een werkgemeenschap van de VvE
Juni 2023

Voorzitters
Naam: Dr Sonia Boender
Instituut: GGD Amsterdam, Afdeling Infectieziekten, Team Onderzoek & Preventie
Functie: Senior Researcher & Team Manager
E-mail: sboender@ggd.amsterdam.nl

Naam: Dr Alma Tostmann
Instituut: Radboudumc Nijmegen
Functie: Ziekenhuis/Infectiepreventie & Infectieziekten Epidemioloog / Universitair Docent
E-mail: alma.tostmann@radboudumc.nl

Secretaris
Naam: Dr Raïssa Tjon-Kon-Fat
Instituut: GGD Zuid-Holland Zuid
Position: Arts Infectieziektebestrijding
Email: ri.tjon-kon-fat@ggdzhz.nl

De werkgemeenschap Dutch Applied Infectious Disease Epidemiology Working Group (i.e. Dutch Disease Detectives) heeft als doel alle infectieziekte-epidemiologen verbonden aan Nederland te verenigen. Deze groep vertegenwoordigt de gemeenschap van epidemiologen die zich bezighouden met infectieziekten en volksgezondheid; d.w.z. epidemiologen in het veld, met name fellows en alumni van Field Epidemiology Training Programs (FETP). Veld-epidemiologen bestaan bij de gratie van interdisciplinaire achtergronden en samenwerking, waaronder gezondheidswetenschappers, dierenartsen, microbiologen, clinici, professionals in de volksgezondheid, communicatiespecialisten, modelleurs, statistici, sociale wetenschappers en beleidsmakers, en meer. Het competentieprofiel van FETP afgestudeerden in Europa is door het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) aangewezen als kerncompetenties voor mid-career epidemiologen in de volksgezondheid.

De Dutch Disease Detectives werkgemeenschap van veld-epidemiologen is er om krachten te bundelen, zichtbaarheid te creëren voor het specialisme en om intercollegiale samenwerking voor projecten en opleidingen te faciliteren. De groep staat open voor geïnteresseerde leden van de VvE, ook om uitwisseling te faciliteren tussen epidemiologie van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten die grotendeels met elkaar verweven zijn, bijvoorbeeld comorbiditeiten en HIV-infectie en long-COVID. Lees hier meer over ons initiatief om de toegepaste epidemiologie van infectieziekten in Nederland op de kaart te zetten in dit artikel van het RIVM Infectieziekten Bulletin.

Je kunt je hier als lid aansluiten via het Field Epidemiology Network Europe (FENE), een gemeenschap voor professionals op het gebied van epidemiologie in heel Europa.

We werken nauw samen met het Europese EPIET Alumni Netwerk (EAN).

Logo Applied ID Epi 2023