Speergroepen

De VvE heeft 3 speergroepen die zich richten op de speerpunten van de VvE: Onderzoek, Onderwijs en Verbinding.

De speergroepen worden hoofdzakelijk gevormd door leden van het bestuur. Zij houden de voortgang in de gaten van alle activiteiten die betrekking hebben op de betreffende speerpunten.

Leden speergroep Onderzoek

Bianca Boxma – de Klerk
Marissa van Maaren (voorzitter)
Charlotte Onland-Moret
Bart Torensma
Robin Vernooij

Leden speergroep Onderwijs

Michiel de Boer
Rolf Groenwold
Iris van Rooij (voorzitter)
Maud Verhoef-Jurgens

Leden speergroep Verbinden

Silvan Licher (voorzitter)
Frits van Osch