Speergroepen

De VvE heeft 3 speergroepen die zich richten op de speerpunten van de VvE: Onderzoek, Onderwijs en Verbinding.

De speergroepen worden hoofdzakelijk gevormd door leden van het bestuur. Zij houden de voortgang in de gaten van alle activiteiten die betrekking hebben op de betreffende speerpunten.

Leden speergroep Onderzoek

Tessel Galesloot
Dorien Kimenay
Marissa van Maaren
Charlotte Onland-Moret (voorzitter)
Bart Torensma

Leden speergroep Onderwijs

Michiel de Boer
Rolf Groenwold
Iris van Rooij (voorzitter)
Maud Verhoef-Jurgens

Leden speergroep Verbinden

Silvan Licher (voorzitter)
Frits van Osch