Registratie

Sinds 1993 bestaat de mogelijkheid om via de VvE geregistreerd te worden als Epidemioloog A en Epidemioloog B (Wetenschappelijk Onderzoeker Epidemioloog). Doelstelling van de registratie is wetenschappelijk gevormde en in de praktijk geschoolde epidemiologen te registreren die in staat zijn te functioneren in het epidemiologisch onderzoek en onderwijs, in de advisering of in de beleidsvoorbereiding betreffende (volks)gezondheidsproblemen.

Epidemioloog A, op MSc-niveau

Kandidaten die zich willen registreren als Epidemioloog A dienen te voldoen aan de volgende eisen:

  • Vooropleiding met voldoende inhoud t.a.v. ziekte en gezondheid
  • Scholing in de epidemiologische methoden (60 EC):

De registratie vindt plaats bij de VvE. De Commissie van Toezicht en Beoordeling Epidemiologie (CTB) vergadert vier keer per jaar en beoordeelt tijdens deze vergadering of een registratieaanvraag voldoet aan de registratie-eisen. Na goedkeuring van een aanvraag als registratie tot Epidemioloog A, draagt de commissie de betreffende kandidaat voor bij het bestuur van de VvE om opgenomen te worden in haar register van Epidemiologen A. De kandidaat ontvangt een certificaat als bewijs van registratie.

Epidemioloog B, op PhD-niveau

Kandidaten die zich willen registreren als Epidemioloog B dienen te voldoen aan de volgende eisen:

  • Vooropleiding met voldoende inhoud t.a.v. ziekte en gezondheid
  • Scholing in de epidemiologische methoden (60 EC)
  • Academische promotie
  • Epidemiologische publicaties
  • Epidemiologische begeleiding
  • Epidemiologisch portfolio

De registratie vindt plaats via de VvE. De Commissie van Toezicht en Beoordeling Epidemiologie (CTB) vergadert vier keer per jaar en beoordeelt tijdens deze vergadering of een registratieaanvraag voldoet aan de registratie-eisen. Na goedkeuring van een aanvraag als registratie tot Epidemioloog B, draagt de commissie de betreffende kandidaat voor bij de SMBWO om opgenomen te worden in haar register van Epidemiologen B. De kandidaat ontvangt via de SMBWO een certificaat als bewijs van registratie.