Skip to main content

Registratie epidemioloog

Sinds 1993 bestaat de mogelijkheid om via de VvE geregistreerd te worden als Epidemioloog A en Epidemioloog B (Wetenschappelijk Onderzoeker Epidemioloog). Doelstelling van de registratie is wetenschappelijk gevormde en in de praktijk geschoolde epidemiologen te registreren die in staat zijn te functioneren in het epidemiologisch onderzoek en onderwijs, in de advisering of in de beleidsvoorbereiding betreffende (volks)gezondheidsproblemen.

Epidemioloog A, op MSc-niveau

Eisen
  • Vooropleiding met voldoende inhoud t.a.v. ziekte en gezondheid
  • Scholing in de epidemiologische methoden (60 EC)
Na goedkeuring van een aanvraag draagt de commissie de betreffende kandidaat voor bij het bestuur van de VvE om opgenomen te worden in haar register. De kandidaat ontvangt een certificaat als bewijs van registratie.

Epidemioloog B, op PhD-niveau

Eisen
  • Vooropleiding t.a.v. ziekte en gezondheid
  • Scholing in de epidemiologische methoden (60 EC)
  • Academische promotie
  • Epidemiologische publicaties
  • Epidemiologische begeleiding
  • Epidemiologisch portfolio
Na goedkeuring van een aanvraag draagt de commissie de betreffende kandidaat voor bij de SMBWO om opgenomen te worden in haar register. De kandidaat ontvangt via de SMBWO een certificaat als bewijs van registratie.

Deadlines


De registratie vindt plaats bij de VvE. De Commissie van Toezicht en Beoordeling Epidemiologie (CTB) vergadert vier keer per jaar en beoordeelt tijdens deze vergadering of een registratieaanvraag voldoet aan de registratie-eisen.

26 januari 2024
CTB vergadering vindt plaats op: 11 maart 2024
10 mei 2024
CTB vergadering vindt plaats op: 24 juni 2024
16 augustus 2024
CTB vergadering vindt plaats op: 30 september 2024
1 november 2024
CTB vergadering vindt plaats op: 16 december 2024

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement