Skip to main content

Aanvraag epidemioloog A

Voorbereiding

Lees eerst de registratie eisen goed door!

Vul aan de hand van de registratie eisen het opleidingsprogramma zo volledig als mogelijk in op het volgende formulier: Opleidingsprogramma A.

Ga na of uw opleiding erkend is, en vul dit correct in.

N.B. Het formulier dient volledig (digitaal) ingevuld te worden, zonder verwijzingen en linken.

Neem contact op met een van de Erkende Opleiders Epidemiologie en neem uw programma met hem/haar door. Pas het programma zo nodig aan. Wanneer de erkende opleider akkoord gaat met uw programma, dient hij/zij de akkoordverklaring in te vullen en te ondertekenen.

Verzamel alle benodigde bijlagen (diploma’s, cijferlijsten, certificaten, digitale versie van het eindverslag, en eventueel enkele bijlagen voor de beschrijving van de werkervaring in biomedische context en cursussen bij een niet-erkende opleiding)

Aanvraag indienen

Controleer of uw aanvraag compleet is. Wanneer dit niet het geval is, zal de CTB de ontbrekende bijlagen bij u opvragen. Hierdoor loopt uw aanvraag vertraging op.

Dient u een voorgenomen aanvraag in? Voeg dan de bijlagen toe, die reeds in uw bezit zijn.

Een volledige aanvraag bestaat uit:

Document ‘Opleidingsprogramma A’
  • Door u ingevuld en ondertekend aanmeldformulier

  • Volledig ingevuld opleidingsprogramma

  • Door de erkende opleider Epidemiologie ondertekende akkoordverklaring

Document ‘Bijlagen’
(Hou onderstaande nummering aan, dit komt overeen met de onderdelen van het opleidingsprogramma)
  • Bijlage A1 (onderdeel A1 vooropleiding: kopie diploma’s en cijferlijsten *

  • Bijlage A1.2 (onderdeel A1 vooropleiding: beschrijving werkervaring in biomedische context indien niet kan worden voldaan aan een vooropleiding met voldoende medische basiskennis* of tenminste 8EC onderwijs over ziekte en gezondheid)

  • Bijlage A2.1: (onderdeel A2.1 basiskennis: beschrijving cursus(sen) bij een niet-erkende opleiding)

  • Bijlage A2.2 (onderdeel A2.2 praktijkervaring: digitale versie van het eindverslag)

  • Bijlage A2.3 (onderdeel A2.3 verdieping: beschrijving cursus(sen) bij een niet-erkende opleiding)

  • Bijlage A2.4 (onderdeel A2.4 vrije invulling: beschrijving cursus(sen) bij een niet-erkende opleiding / digitale versie eindverslag of essay)

*In de bijgaande lijst treft u vooropleidingen aan die door de CTB zijn goedgekeurd ten aanzien van voldoende medische basiskennis. Deze lijst is nog niet compleet en wordt aangevuld de komende tijd.

U kunt uw aanvraag indienen via wetransfer.com of andere downloadservice (gebruik hiervoor het mailadres: secretariaat@epidemiologie.nl). Mocht het niet mogelijk zijn om een aanvraag op deze manier in te dienen, neem dan contact op met het VvE secretariaat.

Na het indienen

U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van het secretariaat, waarin staat wanneer uw aanvraag behandeld wordt. U ontvangt dan tevens informatie over het betalen van de registratiekosten. De registratiekosten dienen voorafgaand aan de betreffende CTB vergadering ontvangen te zijn door de VvE.

Mocht u de ontvangstbevestiging niet ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat.

Uw registratieaanvraag wordt beoordeeld door de CTB tijdens de CTB vergadering. U ontvangt binnen vijf weken na deze vergadering via email bericht van de commissie.

Deadlines

De registratie vindt plaats bij de VvE. De Commissie van Toezicht en Beoordeling Epidemiologie (CTB) vergadert vier keer per jaar en beoordeelt tijdens deze vergadering of een registratieaanvraag voldoet aan de registratie-eisen.

26 januari 2024
CTB vergadering vindt plaats op: 11 maart 2024
10 mei 2024
CTB vergadering vindt plaats op: 24 juni 2024
16 augustus 2024
CTB vergadering vindt plaats op: 30 september 2024
1 november 2024
CTB vergadering vindt plaats op: 16 december 2024

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement