Skip to main content

Informatie registratiekosten

Kandidaten die een registratieaanvraag hebben ingediend ontvangen een factuur voor de registratiekosten. De registratiekosten moeten binnen het aangegeven termijn overgemaakt te zijn naar de VvE.

De registratiekosten moeten ook betaald worden bij voorgenomen aanvragen. De registratiekosten zijn eenmalig.

Mochten de registratiekosten niet zijn overgemaakt voor de betreffende CTB vergadering, dan wordt de aanvraag niet besproken. De bedragen gelden ongeacht de uitkomst van de registratieaanvraag.

Niet-leden kunnen lid worden van de vereniging om in aanmerking te komen voor de reductie op de registratiekosten. Hierbij geldt dan wel dat de kandidaat minimaal 2 jaar lid moet blijven van de vereniging.

De kosten voor de registratie als Epidemioloog B is inclusief de aan de SMBWO verschuldigde kosten. Deze kosten worden door de VvE aan de SMBWO overgemaakt.

Wanneer een kandidaat reeds geregistreerd staat als Epidemioloog A en een aanvraag indient voor registratie als Epidemioloog B, dan moeten de geldende registratiekosten voor Epidemioloog B volledig overgemaakt worden.

Wanneer een kandidaat zijn/haar aanvraag voor registratie als Epidemioloog B intrekt, dan worden alleen de SMBWO-kosten teruggestort naar de kandidaat (€85,-).

Kosten voor VvE leden
Registratie A

175,-

Registratie B

250,-

Kosten voor niet leden
Registratie A

300,-

Registratie B

400,-

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement