Werkgroepen

De VvE heeft drie werkgroepen die allen vallen onder de speergroep Verbinden:

VvE Werkgroep Communicatie
De VvE Werkgroep communicatie speelt een belangrijke rol bij het binden en verbinden van de epidemiologische gemeenschap. De werkgroep houdt zich bezig met de communicatie naar leden (intern), toekomstige leden en belangstellenden (extern), met als doel de missie van de VvE als organisatie uit te dragen. De werkgroep richt zich op PR, het uitbrengen van een nieuwsbrief en het onderhoud van de VvE website.

VvE Werkgroep WEON & VvE Prijzen
In 2018 is de VvE werkgroep WEON & VvE prijzen geïnstalleerd. Het doel van deze werkgroep is onderzoekers (VvE leden en niet leden) te stimuleren om deel te nemen aan het WEON en de pre-conferences en de lokale organisatiecommissie van het WEON en pre-conferences te ondersteunen d.m.v. het up-to date houden van het WEON draaiboek en (telefonische) adviezen te geven. Daarnaast coördineert de werkgroep de VvE prijzen.

VvE Werkgroep Jonge Epidemiologen
De VvE werkgroep Jonge Epidemiologen heeft als doel om jong epidemiologen te verbinden en hun ontwikkeling te bevorderen. Sinds 2016 organiseert de werkgroep jaarlijks drie activiteiten voor jong epidemiologen (studenten, promovendi, arts-onderzoekers, junior-onderzoekers en postdocs). Deze activiteiten bestaan uit o.a. workshops en symposia, waarbij onder meer aandacht is voor het opbouwen van een  netwerk van jong epidemiologen op zowel nationaal als internationaal niveau.

Leden werkgroep Communicatie

Hanne van Ballegooijen
Ellen Engelhardt
Josien Jenniskens
Deirisa Lopes Barreto
Frits van Osch
Tim Pelle
Roger Schindhelm
Jonah Stunt
Stefan de Vogel
Lucas Wiessing

Leden werkgroep WEON & VvE prijzen

Nynke Smidt (voorzitter)
Hanne Ballegooijen
Mirjam Knol

 

Leden werkgroep Jonge Epidemiologen

Nina Hilkens (voorzitter)
Mirte Boelens
Sophie Bots
Thom Lysen
Ellen Olthof
Inge Willemstein