Aanvraag Epidemioloog B

Ik wil een aanvraag indienen voor registratie als Epidemioloog B

Voorbereiding

Lees eerst de registratieprocedure goed door!

Ga na of uw opleiding erkend is of niet. Dit is belangrijk voor welk formulier (opleidingsprogramma) u dient te gebruiken.

Heeft u een erkende opleiding gevolgd? Maak dan gebruik van het formulier:
Opleidingsprogramma B, erkend traject
N.B. Sommige erkende opleidingen maken gebruik van een borgingsformulier. Vraag na bij uw opleiding of dit voor u van toepassing is.

Heeft u geen erkende opleiding gevolgd? Maak dan gebruik van het formulier:
Opleidingsprogramma B, niet erkend traject

Vul aan de hand van de registratieprocedure het opleidingsprogramma zo volledig als mogelijk in.
Bekijk voor onderdeel 'F Portfolio' eventueel de leidraad bij het opstellen van een portfolio.
N.B. Het formulier dient volledig (digitaal) ingevuld te worden, zonder verwijzingen en linken.

Neem contact op met 1 van de Erkende Opleiders Epidemiologie en neem uw programma met hem/haar door. Pas het programma zo nodig aan. Wanneer de erkende opleider akkoord gaat met uw programma, dient hij/zij de akkoordverklaring in te vullen en te ondertekenen. Dit is de laatste pagina van het formulier (opleidingsprogramma).

Verzamel alle benodigde bijlagen (diploma’s, cijferlijsten, certificaten, digitale versie van het eindverslag, bul promotie, volledige samenvatting van uw proefschrift, publicaties, bewijsvoering portfolio)

Aanvraag
indienen

Controleer of uw aanvraag compleet is. Wanneer dit niet het geval is, zal de CTB de ontbrekende bijlagen bij u opvragen. Hierdoor loopt uw aanvraag vertraging op.

Dient u een voorgenomen aanvraag in? Voeg dan de bijlagen toe, die reeds in uw bezit zijn.

Een volledige aanvraag bestaat uit:

Document ‘Opleidingsprogramma B’ (1 pdf bestand)

 • Door u ingevuld en ondertekende aanmeldformulier (eerste pagina van het opleidingsprogramma)
 • Volledig ingevuld opleidingsprogramma
 • Door de erkende opleider Epidemiologie ondertekende akkoordverklaring (laatste pagina van het opleidingsprogramma)

Documenten ‘Bijlagen’ (hou onderstaande nummering aan, dit komt overeen met de onderdelen van het opleidingsprogramma)

 • Bijlage A (onderdeel A vooropleiding: kopie diploma’s en cijferlijsten)
 • Bijlage B/B1: (onderdeel B erkende opleiding en/of B1 basiskennis: kopie diploma’s/certificaten en cijferlijsten
 • Bijlage B2 (onderdeel B2 praktijkervaring: digitale versie van het eindverslag)
 • Bijlage B3 (onderdeel B3 verdieping: kopie certificaten)
 • Bijlage B4 (onderdeel B4 vrije invulling: kopie certificaten)
 • Bijlage C (onderdeel C academische promotie: bul promotie en volledige samenvatting proefschrift)
 • Bijlage D (onderdeel D publicaties: pdf bestanden van de 4 of 5 publicaties die u vermeld in het opleidingsprogramma)
 • Bijlage F (onderdeel F portfolio: bewijsvoering portfolio)

U kunt uw aanvraag indienen via www.wetransfer.com of andere downloadservice (gebruik hiervoor het mailadres: secretariaat@epidemiologie.nl). Mocht het niet mogelijk zijn om een aanvraag op deze manier in te dienen, neem dan contact op met het VvE secretariaat.

Na het
indienen

U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van het secretariaat, waarin staat wanneer uw aanvraag behandeld wordt. U ontvangt dan tevens informatie over het betalen van de registratiekosten. De registratiekosten dienen voorafgaand aan de betreffende CTB vergadering ontvangen te zijn door de VvE.

Mocht u de ontvangstbevestiging niet ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat.

Uw registratieaanvraag wordt beoordeeld door de CTB tijdens de CTB vergadering. U ontvangt binnen vijf weken na deze vergadering via email bericht van de commissie.