Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 13 leden en is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de VvE. Bestuursleden kunnen alleen als natuurlijk persoon deelnemen aan het AB. Voor de samenstelling van het AB wordt gekeken naar een gedegen spreiding op het gebied van geografie, vakgebied en functie.

Bestuursleden nemen zitting in het AB voor een termijn van 3 jaar. Een bestuurslid kan maximaal 3 zittingstermijnen hebben (dus maximaal 9 jaar bestuurslid zijn). Volgens de statuten is een vierde termijn mogelijk als er in de vierde termijn overlap is met de functie van voorzitter of DB lid of als de expertise van een bestuurslid belangrijk is voor het bestuur.

Uit het AB wordt het Dagelijks Bestuur gevormd. Het DB bestaat uit vier leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aftredend of aankomend voorzitter. Het voorzitterschap kent een termijn van twee jaar. De voorzitter is tevens een jaar vóór en een jaar ná zijn of haar zittingstermijn lid van het DB.

Het AB stelt iedere 5 jaar een beleidsplan op. Aan de hand van het beleidsplan worden door de 3 speergroepen van de VvE jaarlijks een werkplan opgesteld.

 

Leden van het Dagelijks Bestuur

Tessel Galesloot (penningmeester)
Rolf Groenwold (voorzitter)
Dorien Kimenai (secretaris)
Nynke Smidt (aftredend voorzitter)

Leden van het Algemeen Bestuur

Michiel de Boer
Silvan Licher
Marissa van Maaren
Charlotte Onland-Moret
Frits van Osch
Iris van Rooij
Leo van Rossum
Bart Torensma
Maud Verhoef-Jurgens