Lidmaatschap

Epidemiologen (of belangstellenden in de epidemiologie) kunnen op persoonlijke titel lid worden van de VvE. De VvE biedt een platform voor epidemiologen die hart hebben voor het vakgebied epidemiologie. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en bedraagt € 65,- per jaar. Voor studenten (voltijds initieel onderwijs) geldt een speciaal tarief van € 25,- per jaar.

Meerwaarde lidmaatschap

De VvE organiseert meerdere bijeenkomsten per jaar. De bijeenkomsten staan in het teken van specifieke thema’s. Naast kennisoverdracht vindt de VvE het ook belangrijk om tijdens de bijeenkomsten ruimte te bieden om te netwerken. Als lid kunt u gratis of met korting deelnemen aan deze activiteiten.

De VvE biedt leden een platform aan voor kennisuitwisseling. Op het afgesloten gedeelte van de VvE website (alleen toegankelijk voor VvE leden) is bv. uitgebreide documentatie te vinden over allerlei methodologische onderwerpen.

De VvE houdt haar leden graag op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied. VvE leden ontvangen een digitale nieuwsbrief. Daarnaast brengt de VvE 1x per jaar een uitgebreide nieuwsbrief uit dat in het teken staat van een specifiek thema.

Leden van de VvE ontvangen korting op de registratiekosten als Epidemioloog A en Epidemioloog B.

Actief inzetten voor de VvE

Zonder leden en actieve leden kan de VvE niet bestaan. De VvE heeft heden 57 leden die zich actief (op vrijwillige basis) inzetten voor de VvE. Mede door hun actieve inzet kan de VvE zich hard maken voor de waarborging van kwaliteit binnen het vakgebied Epidemiologie.

Bent u lid en wilt u zich ook actief inzetten voor de VvE? Neem contact op met het VvE secretariaat. Ook uw vragen beantwoorden wij graag.