Skip to main content

Missie en aanpak van de speergroep Onderzoek

Wat doet een epidemiologisch onderzoeker?

Een epidemioloog heeft kennis van methodologische onderzoekstechnieken, past verschillende designs toe in zijn/haar onderzoeken en bezit de kwalificaties om hoogwaardig mensgebonden onderzoek op te zetten en uit te voeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op het gebied van de etiologie (onderzoek naar risicofactoren voor ziekte), diagnostiek (evaluatie van de toegevoegde waarde van nieuwe diagnostische instrumenten), prognostiek (het identificeren van factoren die bijdragen aan het voorspellen van uitkomsten na ziekte) en therapie (onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe behandelingen). De epidemioloog draagt dus bij aan het vermeerderen van kennis die nodig is om de gezondheid te bevorderen en de zorg voor patiënten te verbeteren.

Wat is de rol van de Speergroep Onderzoek?

De epidemiologie is een veld dat onderhevig is aan ontwikkeling en vernieuwing, terwijl het tegelijkertijd stoelt op een stevige basis van methodologische kennis. Daar waar de basis sterk verankerd is in de verschillende masterprogramma’s epidemiologie, is het een uitdaging voor de epidemioloog om zijn/haar kennis bij te houden op het gebied van nieuwe ontwikkelingen.

Binnen de VVE bieden wij als Speergroep Onderzoek een platform om te kunnen leren van elkaar en om de kwaliteit te waarborgen. De Speergroep Onderzoek vindt het haar taak om ervoor te zorgen dat informatie over geavanceerde methodologische onderwerpen gemakkelijk vindbaar en toegankelijk is voor VvE leden, zodat elke epidemioloog zich nieuwe methodologie eigen kan maken en het zo onderdeel wordt van het standaard gereedschap van de epidemioloog.

Dit doen wij door informatie te bundelen en beschikbaar te stellen voor onze leden en door (bij te dragen aan) de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten.

Hoe waarborgen we kwalitatief hoogwaardig onderzoek?

Omdat epidemiologisch onderzoek gaat over mensen en gezondheid is het van onschatbare waarde om samen te werken met collega’s uit het veld. Om ervoor te zorgen dat de resultaten daadwerkelijk relevant zijn voor de praktijk, is het cruciaal dat de data en methodes die we gebruiken betrouwbaar zijn. Binnen de Vereniging voor Epidemiologie willen wij faciliteren dat de kennis over nieuwe methodologie breed geïmplementeerd wordt en er op die manier voor zorgen dat de kwaliteit van onderzoek hoog blijft.

Een voorbeeld van onze werkzaamheden om kwalitatief hoogwaardig onderzoek te waarborgen, is het ontwikkelen van de richtlijn Responsible Epidemiologic Research Practices (RERP). De RERP gaat over het uitvoeren van populatie-gebonden onderzoek in de medische sector. De aanleidingen om deze richtlijn op te stellen waren publicaties over het voorkomen van ‘questionable research practices’, ‘research waste’ en over het verbeteren van de transparantie en verantwoordelijkheid. De richtlijn adviseert over hoe epidemiologisch onderzoek zou moeten worden uitgevoerd en gedocumenteerd.

Wat kun je verwachten achter de wall?

Voor leden van de VvE hebben wij een portaal ingericht waarop uitgebreide documentatie is te vinden over allerlei methodologische onderwerpen. Per onderwerp wordt door een expert informatie gedeeld die een epidemioloog kan helpen om kennis op te bouwen, up-to-date te houden en/of toe te passen. Voorbeelden van onderwerpen zijn het gebruik van real-world data, causaliteit, informatie over hoe om te gaan met missing data, enzovoort.

Voorbeelden van informatie die hier te vinden is zijn de belangrijkste publicaties over het onderwerp, een presentatie van (inter)nationale experts, informatie over wie in Nederland zich met dit onderwerp bezig houdt, maar ook welke statistische platforms gebruikt kunnen worden voor de analyses, scripts met uitleg of powerpoint slides die gebruikt kunnen worden voor onderwijs. Dus alles wat een epidemioloog in het veld nodig heeft om zijn/haar onderzoek uit te voeren, of om een nieuwe generatie epidemiologen te helpen deze kennis te internaliseren door het op te nemen in de leerstof van de eigen masteropleiding of cursussen die gegeven worden. Elk onderwerp wordt onderhouden door een expert. Tevens wordt een lijst opgenomen van epidemiologen of vakgroepen die zich op dat methodologisch gebied specialiseren. Hierdoor weet het lid wie de personen zijn om te betrekken bij zijn onderzoek, wat vervolgens kan leiden tot nieuwe samenwerkingen.

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement