Skip to main content

Commissies

Visitatiecommissie

De VvE heeft sinds 2008 een visitatiecommissie die, op verzoek van de opleiding zelf, de opleidingen Epidemiologie in Nederland (en België) visiteert. De huidige visitatie kent twee doelen. Ten eerste is het een peerreview, waarbij ervaringen uitgewisseld worden met als doel dat opleidingen van elkaar kunnen leren en de kwaliteit van de opleidingen verbetert. Daarnaast wordt beoordeeld of de opleiding voldoet aan de registratie-eisen tot epidemioloog A of B.

De visitatiecommissie toetst aan de hand van de visitatieprocedure in hoeverre een opleiding Epidemiologie voldoet aan de eisen en brengt haar advies uit aan het bestuur van de VvE. Het bestuur besluit of zij het advies van de visitatiecommissie opvolgt en de opleiding wel of niet erkend wordt.

De visitatiecommissie bestaat uit minimaal 5 leden, waarvan een voorzitter, een secretaris en een promovendus. De commissieleden worden benoemd door het bestuur van de VvE voor een periode van 3 jaar. Alle leden van de commissie zijn lid op persoonlijke titel en zijn gehouden vertrouwelijk om te gaan met de informatie die zij in het kader van de werkzaamheden ontvangen. Leden kunnen tweemaal benoemd worden.

De tweede ronde visitaties is in 2019 afgerond. Medio 2022 zal de derde ronde met visitaties van start gaan. Eind 2021/begin 2022 wordt de visitatiecommissie opnieuw samengesteld.

Leden
Prof. dr. M.A. Ikram
Voorzitter
Dr. A. Venemans-Jellema
Secretaris
Prof. dr. J.G. van der Bom
Dr. S.H. Bots
Dr. ir. M.C. Busstra
Dr. C.J.A.W. van Gool – Vrede
N. Stens, MSc

Commissie Toezicht en Beoordeling Epidemiologie

Sinds 1993 bestaat de mogelijkheid om via de VvE geregistreerd te worden als Epidemioloog A en Epidemioloog B (Wetenschappelijk Onderzoeker Epidemioloog). De Commissie van Toezicht en Beoordeling Epidemiologie (CTB Epidemiologie) beoordeelt of de registratieaanvragen voldoen aan de registratie-eisen zoals deze zijn vastgelegd door de VvE.

De CTB Epidemiologie bestaat uit 4 leden, waarvan een voorzitter en een secretaris. CTB leden worden benoemd door het bestuur van de VvE voor een periode van 3 jaar. Alle leden van de commissie zijn lid op persoonlijke titel en zijn gehouden vertrouwelijk om te gaan met de informatie die zij in het kader van de werkzaamheden ontvangen. Leden kunnen tweemaal benoemd worden.

De CTB Epidemiologie beoordeelt elk verzoek tot registratie zorgvuldig en draagt de betreffende kandidaat bij gebleken geschiktheid voor bij het bestuur van de VvE (Epidemioloog A) of bij het bestuur van de SMBWO (Wetenschappelijk Onderzoeker Epidemioloog).

De CTB wijst bijna nooit aanvragen definitief af, wel komt het regelmatig voor dat het advies luidt dat de huidige aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen voor registratie tot epidemioloog A of B. De CTB vraagt in dit geval om toelichting of geeft aan op welke punten een aanvraag nog niet voldoet. Het is vervolgens aan de kandidaat of deze de aanvraag herziet.

De CTB Epidemiologie vergadert 4 keer per jaar.

Leden
Yvonne van der Schouw
Voorzitter
Noha El-Baz
Secretaris
Kevin Jenniskens
Secretaris
Mariska Leeflang
Femmie de Vegt

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement