Skip to main content

Raad van advies

De VvE heeft sinds 2018 een Raad van Advies. De RvA geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert tevens als klankbord voor het bestuur. Er zijn formele reglementen opgesteld. De bijeenkomsten met de RvA en het bestuur vinden 2 keer per jaar plaats.

Leden
Lex Burdorf
Friedo Dekker
Mirjam Knol
Menno Reijneveld
Miranda Schram
Maroeska Rovers
Voorzitter
Sabine Siesling

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement