Skip to main content

Prof. Dr. Paul J. van der Maas

Paul van der Maas (1944 – 2022) was van 1971 tot 2009 verbonden aan wat nu het Erasmus MC is, eerst als wetenschappelijk medewerker van de afdeling Maatschappelijke gezondheidszorg, later als hoofd van dezelfde afdeling, en nog weer later als decaan van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Op een moment dat andere afdelingen ‘sociale geneeskunde’ in Nederland een identiteitscrisis verkeerden, bouwde hij in Rotterdam een traditie van kwantitatief onderzoek naar volksgezondheidsproblemen op, die mede dankzij zijn vele promovendi zou uitwaaieren over het hele land. Zelf maakte hij naam met baanbrekende onderzoeken naar een scala van onderwerpen, waaronder buurtverschillen in gezondheid in Amsterdam, de kosteneffectiviteit van borstkankerscreening, volksgezondheidsmodellen, en de Nederlandse euthanasiepraktijk. Zijn adagium was, dat wetenschappelijk onderzoek alleen de moeite waard is als het wetenschappelijke innovatie combineert met maatschappelijke toepasbaarheid. Zijn wetenschappelijke reputatie, gecombineerd met zijn bestuurlijke talenten, leidden in 2001 tot zijn benoeming als decaan. Tijdens zijn decanaat speelde hij een belangrijke rol in de fusie tussen de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en het Academisch Ziekenhuis tot het Erasmus MC. Na zijn emeritaat leidde hij vanwege toenemende gezondheidsproblemen een enigszins teruggetrokken bestaan, maar bleef hij vol belangstelling voor zijn vroegere collega’s en de wijdere wereld. Hij laat een vrouw, vier volwassen kinderen, en een kleindochter na.

Prof. Dr. Johan P. Mackenbach

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement