VvE Posterprijs 2021

Het bestuur van de Vereniging voor Epidemiologie is verheugd de VvE Posterprijs 2021 toe te kennen aan:

Linda Nab

Met de poster: Mecor: An R package for measurement error correction in linear regression models with a continuous outcome

De jury, bestaande uit prof. dr. Joline Beulens  van het Amsterdam UMC, prof. dr. Patrick Bossuyt van het Amsterdam UMC en dr. Judith Rijnhart  van het Amsterdam UMC, stelde unaniem de ​​winnaar van de poster Award vast. De jury beoordeelde de poster als beste omdat het een creatieve manier was om met dit medium de inhoud van het werk bondig en op een leuke manier te presenteren. Daarnaast gaat het onderwerp over een essentieel aspect van de epidemiologie, namelijk hoe om te gaan met en te corrigeren voor meetfouten.

De VvE Posterprijs 2021 is op 4 juni 2021 uitgereikt tijdens het jaarlijks epidemiologisch congres het WEON, georganiseerd door het Amsterdam UMC.