Skip to main content

Klinimetrie: het ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten

Meetinstrumenten zijn nodig bij diagnostiek, bepalen van de gezondheidstoestand, prognostiek en bij de evaluatie van de effecten van behandelingen. Meetinstrumenten kunnen gebaseerd zijn op lichamelijk onderzoek, zelfrapportage (vragenlijsten), functietesten, laboratoriumbevindingen, beeldvormende technieken e.d. Elke onderzoeker in de gezondheidszorg maakt in zijn onderzoek gebruik van één of meer van deze meetinstrumenten. Vaak moet een onderzoeker zelf een keuze maken uit beschikbare meetinstrumenten. En soms is het zo dat er nog geen (goede) meetinstrumenten zijn op een bepaald gebied, en dat de onderzoeker er zelf één moet ontwikkelen.
Deze cursus gaat over de evaluatie van de kwaliteit van meetinstrumenten en evaluatie van de kwaliteit van klinimetrische studies. Grote nadruk wordt gelegd op “wat men wil meten”. Verschillende meettheorieën komen aan de orde, zoals klassieke test theorie (CTT) en item response theorie (IRT). In geval van multidimensionale constructen en multi-item instrumenten zijn factor analyse, subschalen, scoringssystemen en interne consistentie van belang. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de diverse meeteigenschappen, zoals betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op hoe diverse parameters berekend en geïnterpreteerd moeten worden, maar ook de opzet van klinimetrische studies en hoe men de kwaliteit van klinimetrische studies bepaalt komen aan de orde.

Instituut en plaats:
EpidM: Amsterdam UMC/VU
Inhoud - termen:
Methodology, Study design, Measurements, Qualitative research
Duur:
3 dagen
Aantal EC:
3
Niveau:
Basis
Intensiteit:
Fulltime
Vorm:
On campus
Taal:
Nederlands
Tentamen:
Optioneel

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement