Skip to main content

Klinische Predictiemodellen, theorie en praktijk

Op 28, 29, 30 en 31 mei 2024 vindt de zesde editie van de kleinschalige cursus ‘Klinische Predictiemodellen, theorie en praktijk’ plaats in Van der Valk Hotel te Maastricht. De cursus is bedoeld voor zorgprofessionals, promovendi en senior onderzoekers die hun kennis en vaardigheden op het gebied van predictiemodellering willen uitbreiden. Docenten zijn Prof. dr. Luc Smits (afdeling Epidemiologie, UM) en Dr. Sander van Kuijk (afdeling Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment, MUMC+) en gastdocenten. Onderdelen van de cursus zijn: ontwikkeling van predictiemodellen, interne en externe validatie, impact evaluatie, imputatie van missing values en critical appraisal van de literatuur. In de cursus worden colleges afgewisseld met praktijkvoorbeelden van predictieonderzoek en praktijklessen waarin de cursist oefent met ontwikkeling en validatie van predictiemodellen (in SPSS of R) en critical appraisal. Kosten van de cursus zijn € 1250,- inclusief cursusmateriaal, 4 x lunch, evenals koffie, thee en water. Maximaal aantal cursisten is 20, inschrijving is mogelijk via de cursuswebsite.
Voor meer informatie: Conny de Zwart (043-3882366), conny.dezwart@maastrichtuniversity.nl of kijk op de cursuswebsite http://www.klinischepredictiemodellen.nl
Geaccrediteerd voor:
Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
Cluster 2: medisch specialisten
Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfs- + verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

Instituut en plaats:
Maastricht University
Inhoud - termen:
Methodology, Study design, Regression analysis, Prediction modelling, Applied epidemiology
Duur:
4 dagen
Aantal EC:
1
Niveau:
Basis
Intensiteit:
Fulltime
Vorm:
On campus
Taal:
Nederlands
Tentamen:
Nee

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement