Skip to main content

Systematic Reviews & Clinical Guidelines

Deze course bestaat uit 5 avondsessies, bestaande uit hoor- en werkcolleges, van 17.00-22.00 uur en kan worden afgesloten met een tentamen, waarna u een certificaat ontvangt.

Onderwerpen:
1. Uitgangspunten, methoden en bedreigingen (publicatie en reporting bias) Systematic Reviews.
2. Data-pooling, klinische en statistische heterogeniteit herkennen, kwantificeren en exploreren.
3. Analysemethoden voor beoordelen en corrigeren van bias in gepoolde effectschatters. Integratie van data-pooling en RoB analyse.
4. Maten voor diagnostische testaccuratesse (DTA) en uitvoeren meta-analyses met diagnostische data (b.v. bivariate model & HSROC), drempeleffect vaststellen en bronnen van heterogeniteit analyseren.
5. Klinisch duiden van resultaten van een SR (gepoolde effectschatters en RoB-analyse, GRADE) en kort recente ontwikkelingen van de methodes van SR, zoals netwerk meta-analyses, living systematic reviews en guidelines, en gebruik van artificial intelligence voor het samenvatten van evidence.

Bij werkcolleges wordt gewerkt met R (Rstudio), enige ervaring met dit programma is vereist.

De course is van 23-05-2024 tot 20-06-2024, met eventueel een tentamen op 27 juni.

Informatie: masterstudies@amsterdamumc.nl

Instituut en plaats:
UvA, Amsterdamumc, locatie AMC
Inhoud - termen:
Methodology, Clinical epidemiology
Duur:
5 avonden
Aantal EC:
6
Niveau:
Basis
Intensiteit:
Parttime
Vorm:
On campus
Taal:
Nederlands
Tentamen:
Optioneel

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement